Конкурсна документація на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м.Лубни

Додаток  2 до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради

№ 298        від “20”  листопада 2013р.

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових

відходів в  м.Лубни

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Лубенської міської ради

37500 Полтавська обл. м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33

 

2. Підстава  для  проведення  конкурсу:

Рішення Лубенської міської ради від 07.09.2012 р. «Про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах».

 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг
з вивезення твердих побутових відходів:

Місце: 37500 Полтавська обл., м.Лубни вул. Ярослава Мудрого, 33 каб. 210

Дата  31.12.2013 р.

Час 10 год. 00 хв.

Секретар конкурсної комісії – головний спеціаліст відділу комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Якименко Є.О.,  37500 Полтавська область м. Лубни вул. Ярослава Мудрого, 33, каб. 206, тел. (053615) 54-74

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста Лубни.

Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортих засобів, підтримання належного санітарного стану спеціальнообладнаних транспортних засобів.

4.2   Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.3  Досвід роботи   з   надання   послуг  з  вивезення  твердих побутових відходів – не менше одного року.

4.4 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.5    Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

 

5. Обсяг послуг з вивезення твердих  побутових відходів та вимоги щодо якості надання   послуг  згідно  з  критерієм,  що  визначається відповідно  до Правил  надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Складає - 80 тис.м³ на рік.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

-організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям міста Лубен послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

 

6. Перелік  документів,  оригінали  або  копії яких подаються  учасниками конкурсу  для  підтвердження  відповідності  учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

-  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

-  балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

-  довідки відповідних органів  державної  податкової  служби і Пенсійного   фонду України про відсутність (наявність) заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;

-  документа, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал суб'єкта    господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

 - документа, що містить відомості про обсяги надання послуг  з вивезення  твердих  побутових відходів за останній рік;

-  технічних паспортів  на  спеціально   обладнані   транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

-  довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації,  якій  належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

 -  довідки про  забезпечення  створення умов для щоденного миття спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  їх  паркування та технічного обслуговування;

-  довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

- документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених   учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення твердих побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність  диспетчерської  служби  тощо)  належного рівня якості.

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

послуги надають у межах міста Лубни.  

- площа міста – 3 055 га.

- 345 багатоповерхових будинок;

- 9475 будинків приватного сектору;

- кількість контейнерних майданчиків– 91;

- кількість контейнерів – 230;

- кількість контейнерів встановлено на вулицях приватного сектору – 139;

- кількість вулиць міста -194;

- протяжність міських доріг 176,6 км , із них 97,6 з твердим покриттям;

- середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів м. Лубни – 4,0 км.

 

8. Характеристика об'єктів утворення твердих побутових  відходів  за джерелами їх утворення:
     багатоквартирні житлові будинки:

         - 345 шт.- в яких проживає 25629 осіб, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами – 58 шт. – проживає 25786 осіб, 22 будинки з сміттєпроводами – проживає 4796 осіб;

         - 274 багатоквартирні будинки обладнані централізованою каналізацією, 71 будинок – вигрібними ямами, 340 будинків мають централізоване опалення, 5-індивідуальне, 344 будинки оснащені централізованим водопостачанням.

         - балансоутримувачі будинків: ЛК ЖЕУ, КП ф «Житло», відомчі, ОСББ, ЖБК;

         - багатоквартирні житлові будинки обладнані 46 контейнерними майданчиками, на яких знаходиться 150 контейнерів, об'єм контейнера – 1,1 м3.

     одноквартирні житлові будинки:

загальна  кількість  будинків 9100 будинків – проживає 21164 особи;

одноквартирні житлові будинки – 27 контейнерних майданчиків, контейнерів 70 шт., об'єм контейнера – 1,1 м3;

під’їздні шляхи до контейнерних майданчиків мають тверде покриття.

     підприємства, установи та організації:

         - на території міста  зареєстровано 731 юридичну особу в тому числі 39 бюджетних установ та організацій, 4393 приватних підприємця;

         - на промисловій зоні знаходиться 18 контейнерних майданчиків.

 

9. Характеристика,  включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти  перероблення, сортування,  утилізації,  видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо).

Звалище твердих побутових відходів м.Лубни:

місцезнаходження – південна околиця м.Лубни, 3,0 км від правого берега р.Сула – лівого притока Дніпра. Входить в межі лівобережної частини придніпровської низовини;

проектна площа/ зайнята площа – 6,4 га  / 3,8 га.

 

10. Вимоги до конкурсних пропозицій:

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті,  на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи  зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Критерії відповідності  конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам
 

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів (власних чи арендованих) для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

наявність власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення твердих побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

7. Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів порівнюється окремо

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

9. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

10. Способи поводження з твердими побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення твердих побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з твердими побутовими відходами способом, який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю твердих побутових відходів

 

     12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної  документації  та внесення змін до неї:

-   Учасник   конкурсу  має  право  не  пізніше  ніж  за  сім календарних  днів  до закінчення   строку   подання   конкурсних пропозицій   письмово   звернутися  за роз'ясненням  щодо  змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

- Організатор конкурсу протягом трьох робочих  днів  з  моменту отримання звернення  про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

У разі надходження двох і  більше  звернень  про  надання роз'яснення   щодо   змісту  конкурсної  документації  організатор конкурсу  проводить  збори  його   учасників   з   метою   надання відповідних роз'яснень.  Про місце,  час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом  трьох  робочих днів.

-  Організатором конкурсу  ведеться  протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів  в  день  їх проведення.

- Організатор  конкурсу  має  право не пізніше ніж за сім календарних  днів  до закінчення  строку подання конкурсних пропозицій внести  зміни  до конкурсної  документації,  про  що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким надіслано конкурсну документацію.

 - У разі  несвоєчасного внесення  змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.


 13. Способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання  конкурсних пропозицій:

-    Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – Полтавська обл., м.Лубни, вул.Ярослава Мудрого, 33,  каб.206.

- Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій  – до  09 год. 00 хв. 31.12.2013 року.

- Конверти з конкурсними пропозиціями,  що  надійшли  після закінчення  строку  їх  подання,  не  розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення строку подання конкурсних   пропозицій   рішення   щодо   його продовження.  Про своє рішення, а також зміну місця,  дня та часу розкриття  конвертів  організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право  відкликати  власну  конкурсну пропозицію або  внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.
- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної  пропозиції  та  порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

     14. Місце, дата та час розкриття  конвертів з конкурсними пропозиціями:

-   Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 31.12.2013 року за адресою: Полтавська обл., м.Лубни, вул.Я.Мудрого, 33 каб.210.

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його згоди.

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність  оформлення документів,  подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 

15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

- За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

встановлення факту подання  недостовірної  інформації,  яка впливає на прийняття рішення;

учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації,  його  визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

     - неподання конкурсних пропозицій;

     - відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу   таким,   що  не  відбувся,  його  організатор  письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його  прийняття  всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

  -   Конкурсні пропозиції, які не були відхилені  оцінюються  конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 

16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

 

Перевага надається  тому  учасникові   конкурсу,   що   подав конкурсній  комісії  проект  або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства,  яка  повинна включати  заходи  щодо  впровадження  роздільного збирання твердих побутових відходів,  а також інформацію  про  кількість  відходів, залучених ним до повторного використання;  кількість відходів, які використовуються як вторинна  сировина;  кількість  відходів,  які відправляються на захоронення, тощо.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є  голос  голови  конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів  з  дня  проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу  на певній  території  населеного  пункту,  межі  якої  були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він  визначається виконавцем послуг  з вивезення твердих  побутових  відходів  на  певній території населеного пункту,  повинен становити 12 місяців,  після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового  договору.

 

17. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Комунальне господарство Конкурсна документація на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м.Лубни

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Комунальне господарство Конкурсна документація на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м.Лубни

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua