Про проведення у 2020 році конкурсу соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів


ОГОЛОШЕННЯ

«Про проведення у 2020  році конкурсу соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»

Замовник соціальних послуг: управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради (далі – Управління),

Місце знаходження: 37500, м. Лубни, просп. Володимирський, 9.

Код ЄДРПОУ: 24565627

Соціальна послуга

догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

Державний стандарт соціальної послуги

Проект державно стандарту соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

https://www.msp.gov.ua/projects/571/

Зміст та обсяг соціальної послуги

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, наведено містяться у додатку 1 в Проекті Державного стандарту. Показники якості соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, викладені у Додатку 3 в Проекті Державного стандарту.

Соціальні групи (категорії осіб)

дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, в тому числі дитина з обмеженою життєдіяльністю, особа з їх числа

Кількість отримувачів послуг

25 дітей

Строк надання

вересень-грудень

Територія, яка охоплюється наданням соціальних послуг

м.Лубни, Полтавська область

 

Конкурс проводиться відповідно до порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020450, Комплексної програми розвитку соціального захисту населення на 2020 рік, затвердженої рішення Лубенської міської ради від 19 грудня 2019 року (зі змінами та доповненнями), рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 24.06.2020 №107 “Про проведення соціального замовлення” (зі змінами) та наказу начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 07.08.2020 року №51.

Обсяг бюджетних коштів:

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти місцевого бюджету в розмірі 105,0 тис. грн.

Вимоги до учасників конкурсу:

До участі в конкурсі запрошуються недержавні суб’єкти, які відповідають вимогам діючого законодавства та мають право надавати соціальні послуги на професійній основі та повинні відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

Порядок та умови подання конкурсних пропозицій: для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

- складену за формою, що додається – (Додаток 1);

- в трьох примірниках;

- в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту –   (Додаток 2).

Конкурсна пропозиція:

Повний комплект конкурсної документації надсилається в електронному та друкованому вигляді Управлінню у строки, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції складаються державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:

  1. Юридичні особи:

- копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

- копія, засвідчена керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою, податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) за попередній податковий (звітний) рік;

- звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій).

  1. Фізичні особи-підприємці:

- копії, засвідчені фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою, паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи та / або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за попередній податковий (звітний) рік.

 

Кінцевий термін подання конкурсної документації: 07 вересня 2020 року до 17.00 год.

Місце та час розкриття конкурсних пропозиція: 08 вересня 2020 року о 14.00 год., за адресою: м. Лубни, просп. Володимирський, 9, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється відповідно до Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015р. №332

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: 37500, м.Лубни, просп.Володимирський, 9, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Форма конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення містяться у даному оголошенні, а також розміщені в мережі Інтернет (на офіційному веб-сайті Лубенської міської ради) за адресою: http://lubnyrada.gov.ua/sotsialna-sfera/

Контактна особа: Вітченко Оксана Олександрівна

 (05361) 74794 , sz@lubnyrada.gov.uaСоціальна сфера Конкурси управління соцзахисту Про проведення у 2020 році конкурсу соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Соціальна сфера Конкурси управління соцзахисту Про проведення у 2020 році конкурсу соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua