Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства «Лубни-водоканал»

Виконавчий комітет Лубенської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради:

1.          Комунальне підприємство «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради, юридична адреса м. Лубни вул. Авіаторська, 52, основні напрями діяльності: водопостачання та водовідведення.

2.          Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Лубни вул. Ярослава Мудрого, 33 каб. 206, тел. для довідок 74-801.

3.          Склад конкурсної комісії затверджений розпорядженням міського голови № 349 р від 11.10.2017, а саме:

Діденко Олександр Григорович заступник міського голови, голова комісії

Карпець Олександр Васильович – секретар міської ради, заступник голови комісії

Галушка Олена Олегівна – головний спеціаліст житлово-комунального господарства відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва, секретар комісії

Члени комісії:

Сосна Олександр Миколайович – начальник відділу житлово-

комунального господарства та капітального будівництва

Жук Ніна Степанівна – голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології Больбот Валерій Григорович – депутат  Лубенської міської ради

Косолап Алла Андріївна – голова ради трудового колективу КП «Лубни-водоканал», депутат Лубенської міської ради

Скуратовська Катерина Дмитрівна – депутат Лубенської міської ради

Цох-Карунська Олена Григорівна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі

4.          Електронна пошта конкурсної комісії vkg_lubnirada@ukr.net , з приміткою «на конкурс».

5.          Перелік документів для участі в конкурсі:

Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі — кандидат), подає особисто Конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства — іншого документа, що посвідчує особу);

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) дві фотографії кандидата розміром 4x6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
6) копію заповненої частини трудової книжки;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);
9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс;

10) інші матеріали на розсуд кандидата.

Особа пред’являє Конкурсній комісії оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до Конкурсної комісії.

6.          Вимоги до кандидатів на керівну посаду:

Кандидатом на керівну посаду може бути особа, яка:

1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр»;
2) має досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління не менше 3 років;

3) володіє державною мовою;

4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

5) щодо якої відсутні обставини, передбачені в частині другій цієї статті.
6) відповідає іншим вимогам до керівника суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

2. Не може бути кандидатом на керівну посаду особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
4) є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;
5) призначення якої на посаду керівника комунального підприємства суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави (держав), або осіб без громадянства;
6) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою або призначення якої може спричинити реальний, потенційний конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

7) не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) у випадку, якщо повинна була її подавати.

З посадовою інструкцією керівника  можна ознайомитись на офіційному сайті КП «Лубни-водоканал».

 

Заступник міського голови

О.Г. Діденко


Протокол №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника КП "Лубни-водоканал"


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Головна

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Головна

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua