Про затвердження програми аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2016-2018 роки

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова третя сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

 24   грудня  2015 року

 Про затвердження програми

аварійно-рятувально-водолазного

обслуговування водних об’єктів

міста Лубни на 2016-2018 роки

  Розглянувши програму аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2016-2018 роки, подану Лубенською комунальною рятувально-водолазною станцією, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 міська рада в и р і ш и л а :

 1.            Затвердити програму аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2016-2018 роки  (додається).

2.            Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (начальник Романенко Т.О.) при формуванню бюджету передбачити кошти для реалізації програми.

3.            Визначити Лубенську комунальну рятувально-водолазною станцію одержувачем коштів місцевого бюджету шляхом надання субсидій по програмі аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2016-2018 роки  з 01.01.2016 року.

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Медвєдєва В.І. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології.

  Міський голова

О.П. Грицаєнко

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 24 грудня  року

 

Програма

аварійно-рятувально-водолазного

 обслуговування водних об’єктів

міста Лубни на 2016-2018 роки

 2015 р.

 1.           Загальні положення.

Програма аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2016-2018 роки  розроблена на виконання Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16 серпня 2004р. №19 «Про затвердження Правила охорони життя людей на водних об’єктах України», розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001 «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах». В основу реалізації програми покладено принцип об’єднання зусиль державних та недержавних органів усіх рівнів для розв’язання проблеми загибелі людей на водних об’єктах області .

Основним принципом програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємо узгоджених заходів органу місцевого самоврядування на місцевому рівні, спрямованих на ліквідацію наслідків загибелі людей на водних об’єктах та зменшення причин і факторів розвитку цих процесів.

 2.           Мета та завдання реалізації програми.

Метою програми є комплексне розв’язання проблем захисту населення на водних об’єктах міста, попередження нещасних випадків, пошук та рятування потерпілих на воді людей і створення умов безпечного користування водними об’єктами в інтересах окремої людини та громадськості міста.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні завдання:

 1. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах та захист населення на воді передбачають:

 ·                     удосконалення системи взаємодії органів місцевого самоврядування з керівниками підприємств, установ та організацій, які використовують водні об’єкти з виробничою метою або для відпочинку населення, з пошуково-рятувальними службами;

·                     визначення, обстеження і облаштування місць для масового відпочинку , купання в літній період;

·                     удосконалення системи зв’язку та оповіщення щодо надзвичайних ситуацій та нещасних випадків на водних об’єктах;

·                     своєчасність та ефективність заходів упередження нещасних випадків на водних об’єктах;

 2. Удосконалення функціювання сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, їх матеріально-технічне оснащення та підвищення ефективності управління вимагають:

 ·                     розроблення типових процедур дій щодо запобігання надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, проведення пошуку та рятування потерпілих на воді;

·                     удосконалення методів проведення рятувальних робіт на водних об’єктах;

·                     поліпшення форм та методів оцінки обстановки, оперативності та управління під час проведення рятувально-водолазних робіт;

·                     оснащення рятувально-водолазних підрозділів сучасними плавзасобами, рятувальним майном та водолазним обладнанням.

 3.  Основні напрями виконання програми.

 Виконання Програми планується здійснити практичною реалізацією організаційних, правових та матеріально-технічних засад, у тому числі;

 ·                     здійснення комплексної оцінки стану місць відпочинку населення на воді, наявності та готовності до дій рятувально-водолазної станції;

·                     здійснення першочергових заходів щодо створення, розвитку та матеріально-технічного забезпечення рятувально-водолазної станції;

·                     розроблення і реалізація заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій та загибелі людей на водних об’єктах;

 Передбачається удосконалення функціонування сил і засобів запобігання, реагування та проведення рятувальних робіт у випадках надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, у тому числі:

 ·                     подальше впровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження показників кількості нещасних випадків на водних об’єктах;

·                     покращення матеріально-технічної бази;

·                     переоснащення аварійно-рятувально-водолазної станції сучасними плавзасобами та водолазним спорядженням;

·                     налагодження системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки водолазних спеціалістів;

·                     здійснення заходів щодо рятування людей під час паводків, повенів, іншого стихійного лиха.

·                     проведення масової роз’яснювальної і виховної роботи серед населення по профілактиці травматизму на воді в засобах масової інформації, в першу чергу, серед дітей та підлітків.

·                     посилення контролю за станом міських водних акваторій, місць масового відпочинку громадян, пляжів тощо. Встановлення попереджувальних і обмежувальних знаків на воді.

 4. Механізм забезпечення виконання програми.

 Сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форми власності щодо виконання Програми, а також коригування передбачених нею заходів відповідно до наявних фінансових та організаційних можливостей.

Проблеми, пов’язані із загибеллю людей на водних об’єктах, потребують невідкладного розв’язання як на державному так і на місцевому рівнях. Для цього необхідно передбачити такі першочергові заходи:

·                     виділення територій та обладнання місць для організації відпочинку, купання;

·                     перевірка дна водойм перед відкриттям купального сезону, постійний санітарно-епідеміологічний контроль упродовж купального сезону;

5. Джерела фінансування програми.

 Фінансування програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів:

·                     місцевих бюджетів;

·                     з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансування програми становить на 2016 рік - 327944,00грн., на 2017 рік - 384156,00 грн., на  2018 рік - 463201,00 грн.  Загальна сума по програмі –1 175 301грн.

6. Очікувані результати від реалізації програми.

 У результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, яке дозволить:

·                     підвищити оперативність та якість інформаційної роботи серед населення з питань безпечного використання водних об’єктів, та надання першої медичної допомоги;

·                     скоротити кількість нещасних випадків на водних об’єктах;

·                     розширити діапазон дій рятувально-водолазної служби та підвищити ефективність проведення пошуково-рятувальних робіт на воді;

·                     підвищити ефективність заходів щодо попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій на водних об’єктах.

 

Міський голова

О.П. Грицаєнко

 

 

Комунальні підприємства Лубенська комунальна рятувально–водолазна станція Про затвердження програми аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2016-2018 роки

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Комунальні підприємства Лубенська комунальна рятувально–водолазна станція Про затвердження програми аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2016-2018 роки

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua