Початок громадського обговорення «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Монастирська, Володимирський майдан, проспект Володимирський, пл. Ярмаркова, вул. Мистецька»

Початок громадського обговорення

«Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Монастирська, Володимирський майдан, проспект Володимирський, пл. Ярмаркова, вул. Мистецька»

Виконавчому комітету на сесії Лубенської міської ради від 14.12.2017 року надано дозвіл на розроблення проекту детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Монастирська, Володимирський майдан, проспект Володимирський, пл. Ярмаркова, вул. Мистецька, орієнтовною площею 25 га. та на засіданні виконавчого комітету Лубенської міської ради від 28.03.2018 року затверджено ФОП Вітько О.Л. м. Полтава виконавцем цих робіт.

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Його метою є визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Загальний опис проекту детального плану території

«Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Монастирська, Володимирський майдан, проспект Володимирський, пл. Ярмаркова, вул. Мистецька, орієнтовною площею 25,0 га». розробляється з метою уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту з розробкою планувальною структури кварталу з розміщенням нових об'єктів, визначення усіх планувальних обмежень та видів використання території в межах розробки детального плану згідно з державними будівельними нормами, протипожежними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення параметрів забудови земельних ділянок в межах розробки, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок на території кварталу, що розглядається. При цьому враховано раціональне розташування об’єктів нового будівництва та можливість здійснення їх інженерного забезпечення.

Детальний план згідно із завданням на проектування розробляється на територію, що розташована в центральної частини м. Лубни та обмежена вулицями Монастирська, Володимирський майдан, проспект Володимирський, пл. Ярмаркова, вул. Мистецька.

Територія, що розглядається, розташована в центральній історичній частині м.Лубни. Територія проектування урбанізована, забудова території відбувалася протягом багатьох років будівлями і спорудами різного функціонального призначення (одноповерхові багатоквартирні житлові будинки, громадські будівлі і споруди висотою до 4-х поверхів, магазини, торговельні павільйони, ринкові навіси). В межах території, на яку розробляється ДПТ, розташовані зелені насадження загального призначення (міський парк), проходять транспортні комунікації міста (магістральні та житлові вулиці). Зроблений інженерний благоустрій території з вертикальним плануванням та водовідведенням, до будівель і споруд підведені комунікації. Ділянка відносно рівна, з незначним нахилом в північно-східному напрямку. Абсолютні відмітки коливаються в межах 154.20  - 150.60 м.

 

За містобудівними умовами територія, на яку розробляється Детальний план,  розташована в адміністративних межах міста Лубни, у його центральній історичній частині, в межах громадського центру міста.

Територія проектування обмежена:

- з північного заходу — Ярмарковою площею;

- з півночі — вулицею Мистецькою;

- зі сходу — вулицею Монастирською та Володимирським майданом;

- з півдня — Володимирським майданом (продовження вулиці Шевченка);

- з заходу — Володимирським майданом та Володимирським проспектом.

В межах території проектування також розташована вулиця Григора Тютюнника (частина від Володимирського проспекту до вулиці Монастирської).

Загальна площа території, на яку розробляється Детальний план, — 25,0 га.

Відповідно до проектного плану (основне креслення) «Генерального плану міста Лубни Полтавської області» територія проектування відноситься до сельбищних територій в межах міста.

Відповідно до генерального плану міста в межах території проектування передбачено розміщення нової багатоквартирної житлової забудови (вздовж вулиці Мистецької), функціонування існуючих та розміщення нових громадських територій з відповідними громадськими закладами, існуюча потужна паркова зона та розширення рекреаційних територій.

По Володимирському проспекту, вулиці Монастирській, Володимирському майдану, вулиці Мистецькій рухається громадський транспорт, що робить територію проектування зручною з точки зору транспортних зв'язків і повністю відповідає її положенню у системі міста (громадський центр).

Значна частина території проектування (південна частина території, починаючи з території парку) входить в межі історичного ареалу міста Лубни, до території проектування також входять межі охоронних зон пам'яток архітектури:

- будинок торгових рядів, поч. ХХ ст. (адміністративно-торгова будівля по Володимирському майдану, 16);

- будинок Дворянського зібрання, поч. ХХ ст., (Центр соціального захисту населення по Володимирському проспекту, 12);

- адмінбудівля , поч. ХХ ст.,(будівля Міськрайсуду, вул. Монастирська, 17);

- адмінбудівля, 1817 р.,  (адмінбудівля, вул. Монастирська, 11).

 

Таким чином, для розробки проектних містобудівних рішень в межах Детального плану, що розробляється, необхідно додержуватися містобудівних умов, що склалися на цій території з урахуванням існуючої цінної забудови, природних умов, містобудівної композиції.

Житлова забудова в межах території проектування представлена одно- двоповерховими індивідуальними та одноповерховими багатоквартирними будинками різних років забудови з господарськими будівлями і спорудами, розташованими поруч. В основному, житлові будинки розташовані вздовж вулиць Мистецької, Монастирської та Ярмаркової площі. Поодинокі будинки залишились вздовж Володимирського проспекту та всередині кварталу.

Територія, на яку розробляється Детальний план, відноситься до громадського центру міста, тому типологія громадських територій з відповідними закладами в цих межах представлена досить широко: адміністративні установи та офісні будівлі, ділові установи виробничих підприємств, дитячі дошкільні заклади, фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди, культурно-видовищні та заклади для дозвілля, підприємства торгівлі, побутові, громадського харчування.

Комунальні території в межах проектування представлені територією транспортного господарства міста, на якій розташований гараж для комунальної техніки та допоміжні будівлі, та тепличним господарством міста, яке зараз не працює.

Озеленені території загального користування в межах проектування представлені  Центральним парком, котрий займає значну частину території, на яку розробляється Детальний план.

Інші території в межах розробки Детального плану являють собою відкриті простори вулиць (Володимирського проспекту, вулиці Мистецької, Монастирської, Григора Тютюнника, місцевих проїздів) і майданів. В північно-західній частині території проектування розташована Ярмаркова площа — одна з головних торгових площ міста. В південній частині території проектування розташований Володимирський майдан — відкритий замощений простір з пам'ятним знаком по центру, який використовується для зібрань та прогулянок жителів міста.

На території проектування та біля її меж відсутні об'єкти, які б суттєво негативно впливали на стан навколишнього середовища.

Детальним планом території уточнюються положення генерального плану відповідно до плану зонування міста, з урахуванням тих змін, що відбулися за період його реалізації та фактичного використання територій.

За функціональним використанням в межах території проектування проектом Детального плану, відповідно до плану зонування, виділяються чотири основних зони: громадські, ландшафтно-рекреаційні, житлові та зони транспортної інфраструктури.

Відповідно до п. 8.1 ДБН Б.1.1-22:2017 при розробленні ДПТ може здійснюватися уточнення плану зонування, яке передбачає незначну зміну меж (контурів) зон, пов'язану з перенесенням графічних матеріалів зонінгу на актуалізовану, більш детальну та точну підоснову, з врахуванням даних земельного кадастру та рішень, прийнятих відповідною радою, без зміни назви і коду класу об'єктів зонування.

На підставі аналізу містобудівної ситуації визначено наступні параметри забудови і реконструкції території в межах розробки Детального плану.

1) Відповідно до рішень генерального плану та плану зонування території в північно-східній частині території, на яку розробляється Детальний план, передбачено розміщення житлової багатоповерхової забудови з вбудованими громадськими приміщеннями на місці існуючої одноповерхової багатоквартирної забудови по вулиці Мистецькій та Монастирській та  на місці комунальних територій, на яких розташоване комунальне тепличне господарство та  територія комунального транспортного підприємства. Під знесення для розміщення багатоповерхової забудови заплановані житлові будинки та господарські споруди по вул. Мистецькій, 26, 28, 32, 34, 38, 40\42, 40А, 44, 46, 48, по вулиці Монастирській, 19, 21, 23,  по Ярмарковій площі, 22, 34\24; будівля магазину по вул. Мистецькій, 30; будівлі комунального тепличного господарства по вул. Мистецькій, 36; адміністративна будівля ринку по Ярмарковій площі, 24; частина будівель комунального підприємства по Ярмарковій площі, 26.

2) Проектом Детального плану передбачене впорядкування громадських територій, що розташовані в північно-західній частині території проектування. Запропоновано залишити основні “опорні” торговельні будівлі (торговий центр “Консул”, будівлю “АТБ”), також запропоновано залишити капітальні торговельні павільйони та магазини на розі Ярмаркової площі та Володимирського проспекту, але об'єднати їх єдиним композиційним рішенням (влаштування єдиного стилобату, оформлення вивісок в одну площину, тощо). Залишаються функціонувати магазини по Володимирському проспекту, 26 та продовжується реконструкція розташованого поруч з ними двоповерхового закладу громадського харчування.

На місці одноповерхових житлових будинків і господарських споруд по Ярмарковій площі 6, 8 (частина яких використовується під складські приміщення ринку, офісні приміщення, торгівлю) планується розмістити 2-4 поверховий торгово-офісний центр з основним входом з боку Володимирського проспекту. Також планується розміщення двоповерхового торговельного центру на місці одноповерхових житлових будинків по Володимирському проспекту 28 та 30. Територія існуючого ринку впорядковується та розширюється за рахунок прибудинкової території житлового будинку по Володимирському проспекту, 30, який підлягає знесенню.

3) Одноповерхові житлові будинки по вул. Монастирській, 13 та 15 рішеннями Детального плану передбачені під реконструкцію з розміщенням в них офісних приміщень, разом з розташованою поруч будівлею міськрайонного суду по вул. Монастирській, 17,  офісною будівлею по вул. Монастирській, 11 та будівлею по вул. Монастирській, що розташована всередині кварталу за будівлею суду, будуть являти собою сформовану адміністративно-ділову зону в межах території проектування.

4) Біля кіноконцертного залу “Київська Русь” по Володимирському проспекту, 16 проектом Детального плану передбачена реконструкція існуючого благоустрою та влаштування місць для паркування.

5) Проектом Детального плану для забезпечення дошкільними навчальними закладами дітей, які будуть проживати в запроектованих багатоквартирних житлових будинках та на прилеглих територіях, запропоноване будівництво нового дитячого садочку на місці існуючої одноповерхової житлової забудови по Ярмарковій площі, 10, 14 та 16.

6) Існуючу адміністративну будівлю по Володимирському проспекту, 12, що знаходиться у власності міста, планується використовувати за наявним призначенням або іншим адміністративним призначенням. Проектом Детального плану запропоноване розміщення виставкової зали на земельній ділянці, прилеглій до даної адміністративної будівлі, з основним входом з боку Центрального парку.

7) Відповідно до рішень генерального плану міста Лубни на місті одноповерхової  житлової забудови вздовж вулиці Григора Тютюнника в межах території, на яку розробляється Детальний план, планується розміщення торгово-офісних будівель і споруд та закладів громадського обслуговування. Пропонується будівництво 1-2 поверхового комплексу. Зносу підлягають житлові будинки та прилеглі до них господарські споруди по вул. Монастирській, 1\2 та вулиці Григора Тютюнника, 4 та 6.

8) Проектом Детального плану пропонується розширення території Центрального парку за рахунок частини території тепличного господарства по вул. Мистецькій, 36 та житлової забудови по Ярмарковій площі, 20 та 20Б. Розширення парку виконується, в тому числі, з метою влаштування потужного пішохідного зв'язку з громадськими територіями в північно-західній частині території проектування та облаштування додаткових спортивних і дитячих майданчиків поблизу багатоповерхової житлової забудови, що проектується. Проектом також передбачена реконструкція елементів благоустрою парку та розміщення майданчику для вигулу собак в його північно-східній частині. Своє функціонування продовжують громадські будівлі (розважальні та громадського харчування, розташовані у парку та біля його меж).

9) Проектом Детального плану передбачена реконструкція площі Ярмаркової.

10) Забудова в кварталі, обмеженому вулицями Григора Тютюнника, Володимирським проспектом, Володимирським майданом (продовження вул. Шевченка) та Володимирським майданом (продовження вул. Монастирської), залишається без змін. Проектом Детального плану передбачена реконструкція Володимирського майдану (площі, на якій розташований пам'ятник 1000-річчю Лубен) з розміщенням на ньому малих архітектурних форм (фонтанів, лав, світильників) та реконструкція покриття площі.

11) Проектом Детального плану передбачена реконструкція проспекту Володимирського, проїжджої частини та тротуарів Володимирського майдану, проїжджої частини і тротуарів Ярмаркової площі та вулиць Григора Тютюнника, Монастирської та Мистецької в межах території, на яку розробляється Детальний план, а також прокладання нових та реконструкція існуючих проїздів в середині кварталу. Реконструкція вулиць і проїздів проводиться з метою влаштування велосипедних доріжок та додаткових тимчасових місць паркування легкового транспорту.

Оскільки сьогодні ділянки ДПТ, на яких планується нове будівництво, зайняті існуючими будівлями і спорудами (житловими, комунальними), передбачається освоєння території в декілька етапів.

Композиційна структура проектованої забудови основана на принципах збереження міського середовища в історичній частині міста Лубни. Обмежується поверховість будівель в межах охоронних зон місцевих пам'яток архітектури, що визначені історико - архітектурним опорним планом. Найбільша поверховість (7 поверхів) планується всередині кварталу з виходом у Центральний парк, та в кутовій секції на розі вулиць Монастирської та Мистецької (в якості домінанти). Інша житлова забудова виходить на вулицю Мистецьку п'ятиповерховими секціями, а на вулицю Монастирську 7-ми (кутова), 4-ма та 2-ма поверхами з поступовим пониженням у бік місцевих пам'яток архітектури.

Транспортна схема на прилеглих до ділянки проектування територіях з реалізацією рішень детального плану залишається майже без змін. Проектом передбачено звуження існуючих смуг руху по проїжджих частинах вулиць відповідно до ДБН В.2.3-5:2017 «Вулиці і дороги населених пунктів» з метою влаштування тимчасових місць для паркування легкового транспорту вздовж вулиць та влаштування велодоріжок. Під’їзди до земельних ділянок громадської забудови здійснюються з Ярмаркової площі Володимирського проспекту, Володимирського майдану, вулиці Монастирської та Григора Тютюнника по існуючих та проектних внутрішньо-квартальних проїздах. До проектованої житлової забудови з вулиць Мистецької та Монастирської по проектованих внутрішньо-квартальних проїздах.

По Володимирському проспекту, вулицям Мистецькій та Монастирській рухається громадський транспорт. В межах території проектування розташовані дві зупинки громадського транспорту. Проектом передбачена їх реконструкція.

Проектом передбачається влаштування велосипедних доріжок вздовж Володимирського проспекту, вулиць Монастирської, Мистецької, Григора Тютюнника та по території Центрального парку, зокрема, велосипедні доріжки для руху на дитячих велосипедах.

Проектом передбачена реконструкція пішохідної зони Ярмаркової площі (між Володимирським проспектом та вулицею Мистецькою) та Володимирського майдану (перед торгово-офісною будівлею по Володимирському майдану, 16 та Володимирському проспекту, 4).

Необхідна кількість машино-місць для тимчасового паркування біля житлових та громадських будівель в межах проектування розрахована відповідно до таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Передбачається підключення проектних будівель і споруд (житлових та громадських) до інженерних мереж (водопроводу, каналізації, газопроводу та електромережі), які проходять вздовж вул. Мистецької і Монастирської та в середині кварталу. Підключення до централізованої тепломережі міста буде вирішене на подальших стадіях проектування в залежності від обраної схеми системи опалення (централізована або індивідуальна).

Реалізація Детального плану передбачається на першу чергу протягом 3-5 років, на розрахунковий період 5-10 років та на перспективу:

Черговість виконання робіт:

- І черга (1-3 роки) – будівництво семиповерхового будинку на ділянці №3, будівництво нового дитячого садочку; реконструкція ярмаркової площі та Володимирського майдану;

- ІІ черга (3-5 років) – забудова ділянок №  1, 2, 3 та громадських будівель по Ярмарковій площі;

- ІІІ черга (5-7 років) – забудова ділянки №4, будівництво торгового центру по просп. Володимирському, реконструкція ринку; реконструкція житлових будівель під офісні по вул. Монастирській;

- IV черга (на перспективу) — забудова ділянок №5, 6; будівництво громадських закладів на розі вулиць Монастирської та Григора Тютюнника; будівництво виставкового центру.

Розрахункові етапи можуть бути збільшені у відповідності до наявного фінансування.

Протягом усіх етапів і розрахункового строку виконується благоустрій території.

 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ.

Показник

Одиниця виміру

Існуюче

Проект

1

Території

 

 

 

1.1.

Площа території в межах проекту

га

25,00

25,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

- житлові території, в т.ч.

- проектний дитячий садок

га

га

4,96

4,58

0,41

 

- громадські території

га

4,80

6,52

 

- комунальні території

га

1,82

-

 

- зелені насадження загального користування

га

7,01

8,00

 

- території транспортної інфраструктури, майдани, площі, вулиці, проїзди

га

6,41

5,90

2

Населення

 

 

 

 

Чисельність населення, всього у тому числі:

тис.осіб

0,405

1,340

 

- у садибній забудові

тис.осіб

0,145

-

 

- у багатоквартирній одноповерховій забудові

тис.осіб

0,260

0,035

 

- багатоквартирній секційній забудові 2-7 поверхів

тис.осіб

-

1,305

 

Щільність населення у житловій забудові

люд./га

81,0

282,0

3.

Житловий фонд

 

 

 

 

Житловий фонд садибної забудови

тис.м2 загальної площі

2,970

-

 

Житловий фонд багатоквартирної одноповерхової забудови

тис.м2 загальної площі

3,640

0,360

 

Житловий фонд  багатоквартирної секційній забудові 2-7 поверхів

тис.м2 загальної площі

-

33,940

 

Житлове будівництво, всього

квартир

-

522

 

 

 

 

 

 

Середня забезпеченість житловим фондом садибної забудови

м2 /люд

20,5

 

 

Середня забезпеченість житловим фондом

багатоквартирної одноповерхової забудови

м2 /люд

14,0

25,0

 

Середня забезпеченість житловим фондом

багатоквартирної секційної забудови 2-7 поверхів

м2 /люд

-

26,0

 

 

 

 

 

4.

Громадська забудова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади

місць

46

126

 

 

га

0,43

0,84

 

 

 

 

 

 

Ринок

га

0,62

0,46

 

 

 

 

 

 

Торогово-офісні будівлі, громадського обслуговування, заклади громадського харчування

 

в т.ч. торгівельна площа

м2 загальної площі

 

 

м2

13,270

 

 

 

6,8

24,445

 

 

 

12,300

 

Громадське будівництво, всього

м2 загальної площі

 

-

 

11,175

5.

Вулично-дорожня мережа

 

 

 

 

Протяжність вулично-дорожньої мережі, в тому числі:

км

0,64

0,73

 

протяжність ліній громадського транспорту

км

2,16

1,7

 

протяжність магістральних вулиць

км

0,96

1,7

 

протяжність житлових вулиць

км

1,7

0,74

 

 

 

 

 

6.

Інженерне обладнання

 

 

 

 

Водопостачання (водоспоживання)

м3/добу

 

 

 

Протипожежне водопостачання

л/с

 

 

 

Каналізація (сумарний об’єм стічних вод)

м3/добу

 

 

 

Електропостачання (споживання сумарне)

тис. Квт/год на рік

 

 

 

Газопостачання (витрати газу)

тис. м3/рік

 

 

 

 Ознайомитись з матеріалами проекту детального плану території кварталу також можливо у фойє Лубенської міської ради до 30 листопада 2018року.

Відповідно до постанови КМУ від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради розпочинає процедуру обговорення та надання пропозицій. Пропозиції до проекту  містобудівної  документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними в цьому переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції  просимо надсилати письмово у відділ містобудування та архітектури к.104 вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, 37500, відповідальна особа - головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Парістий В.О. Термін подання пропозицій - до 30 листопада 2018року.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Містобудування та архітектура Початок громадського обговорення «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Монастирська, Володимирський майдан, проспект Володимирський, пл. Ярмаркова, вул. Мистецька»

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Містобудування та архітектура Початок громадського обговорення «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Монастирська, Володимирський майдан, проспект Володимирський, пл. Ярмаркова, вул. Мистецька»

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua