Заява про екологічні наслідки діяльності об’єкта

Передбачається розчистка і поліпшення екологічного стану ділянки р. Сула в районі зони відпочинку «Водокачка»  в м. Лубни Полтавської області. Об’єкт будівництва не є постійним джерелом забруднення атмосферного повітря. Тимчасове забруднення  атмосферного повітря буде відбуватися під час виконання будівельних робіт . Джерелом забруднення повітря під час будівництва є двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки. У процесі  розчистки планується утворення відходів III-IV класу небезпеки. Утворення відходів очікується лише одноразово при проведенні будівельних робіт. Усі відходи від будівництва будуть передані по мірі утворення спеціалізованим підприємствам на утилізацію,видалення захоронення, знешкодження тощо. Передача відходів буде здійснюватися лише за наявністю у підприємства - одержувача відходів відповідної ліцензії в сфері поводження з небезпечними відходами Вплив на водні ресурси в процесі проведення гідротехнічних робіт можливий при розрихленні  грунту землерийною технікою. Ці процеси призведуть до збільшення каламутності води, внаслідок збільшення кількості завислих речовин, які  осядуть в донні відкладення після завершення будівельних робіт. Заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі проведення робіт, знижують до мінімуму вплив негативних факторів ,що впливають на компоненти природного середовища. З більш детальною інформацією можливо ознайомитись у Відділі житлово-комунального господарства та капітального будівництва  виконавчого комітету Лубенської міської ради за адресою:м. Лубни,вул. Я.Мудрого,33 а також надати пропозиції .

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1.            Інвестор (замовник) Відділі житлово-комунального господарства та капітального будівництва  виконавчого комітету Лубенської міської ради за адресою:м. Лубни,вул. Я.Мудрого,33.

2.            Місце розташування майданчика будівництва :ділянка річки Сула в районі зони відпочинку «Водокачка»  в м. Лубни Полтавської області.

3.        Характеристика діяльності (об’єкта): розчистка і поліпшення екологічного стану ділянки р. Сула в районі зони відпочинку «Водокачка»  в м. Лубни Полтавської області. Транскордонний вплив відсутній . Відповідно до Постанови КМУ №808 ВІД 28.08.2013р.обект ,відноситься до виду діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку . Технічні і технологічні дані :передбачена розчистка від замулення,торфу та болотної рослинності ділянки русла р. Сула для збільшення її пропускної здатності під час проходження повені ,відновлення гідрологічного режиму та водообміну. Параметри розчистки р. Сула: довжина -   610 метрів ,об’єм земляних робіт - 46,96  тис. м³.

4.       Соціально-економічна необхідність,проектованої діяльності:використання сучасних технологій і обладнання. Передбачається відновлення гідрологічного режиму на ділянці р. Сула, збільшення водності річки на даній ділянці, зниження підтоплення та заболочення прилеглих територій.

5.           Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних-параметри розчистки :довжина розчистки ділянки русла 610 м.;сировинних-дошки необрізні  44мм-13,0м³,лісоматеріали круглі  м’ яких листяних порід -33,07м³,брус обрізний хвойних порід 75х150-0,33 м³,труби сталеві d=325х5мм-649,4м; труби сталеві d=530х10мм-62,9м,швелер №40 0,093т.;енергетичних (паливо,електроенергія,тепло)- забезпечення електроенергією за рахунок використання пересувної електростанції або підключення до існуючої електричної мережі;водний-питний режим працюючих забезпечується за рахунок питної води з місцевого водопроводу чи місцевих джерел водо забезпечення(колодязів); трудових -12 осіб.

6.            Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):спеціалізований транспорт.

7.            Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами:будуть визначені проектним рішенням,відповідно до вимог природоохоронного та санітарного законодавства.

8.            Необхідна  еколого - інженерна підготовка і захист території за варіантами: суворо контролювати виробничий процес відповідно до проектної документації.

9.       Можливі впливи планової діяльності ( при будівництві та експлуатації)на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат - не впливає;  повітря - тимчасове забруднення, за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; водне - вплив незначний; рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти - не впливає;навколишнє соціальне середовище(населення)- не впливає,рівень ризику прийнятний;навколишнє техногенне середовище - вплив не буде додавати суттєвих змін у техногенному середовищі, що склалося в регіоні ,рівень ризику прийнятний .

10.         Відходи виробництва і можливості їх повторного використання ,утилізації, знешкодження або безпечного захоронення : В процесі розчистки планується утворення відходів III-IV класу небезпеки . Всі відходи будуть збиратися з послідуючою передачею спеціалізованим підприємствам на утилізацію, оброблення, знешкодження, видалення чи захоронення. Перелік відходів  та подальше поводження з ними визначатиметься проектом.

11.         Участь громадськості : шляхом публікації матеріалів «Заяви про наміри» в місцевих засобах інформації.

З більш детальною інформацією можливо ознайомитись у відділі  житлово-комунального господарства та капітального будівництва  виконавчого комітету Лубенської міської ради за адресою: м. Лубни,вул. Я.Мудрого,33 Обговорення відбудеться за адресою : м. Лубни,вул. Я.Мудрого,33.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

You are here: Головна

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua