Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами виконавчого органу Лубенської міської ради через Центр адміністративних послуг

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 червня 2013 року

 

Про затвердження переліку адміністративних

послуг, які надаються через Центр

надання адміністративних послуг м. Лубен

 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», Указу Президента України від 3 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», з метою забезпечення відкритості та доступності інформації щодо порядку надання адміністративних послуг, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада   в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Лубен (додається).

2. Управлінню економіки виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Хакало І.В.) здійснити заходи щодо оприлюднення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Лубен.

3.Управлінням, відділам, службам виконавчого комітету Лубенської міської ради, які є суб’єктами надання адміністративних послуг привести у відповідність інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг до вище зазначеного переліку адміністративних послуг.

4. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради №68 від 29 березня 2013 року «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Лубенської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Палигу Ю.В., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та питань приватизації.

 

 

Міський голова

О.П. Грицаєнко


 

Аналіз регуляторного впливу

рішення Лубенської міської ради

«Про затвердження переліку адміністративних послуг,

що надаються структурними підрозділами виконавчого органу 

Лубенської міської ради через Центр адміністративних послуг м. Лубни»

 

Проект рішення Лубенської міської ради «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами виконавчого органу Лубенської міської ради через Центр адміністративних послуг м. Лубни» узагальнює перелік адміністративних послуг.

        

1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується  вирішити шляхом  державного регулювання.

            Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 затверджено  Тимчасовий порядок надання адміністративних послуг, в яку в свою чергу, було внесено ряд змін, що  викликало необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Поряд з тим, існує проблема неугрупованності по сферам надання адміністративних послуг, результатом чого є ускладнення процесу отримання таких послуг суб’єктами господарювання.

 

2. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

У зв’язку з запровадженням Центру адміністративних послуг зменшаться витрати часу суб’єкта отримання адміністративних послуг щодо конкретної послуги.

Відповідно відбудеться і зменшення часових витрат посадових осіб, відповідальних за надання адміністративної послуги в частині прийому зазначених заяв, відповідно збільшиться час на підготовку адміністративних актів.

Спрощення процедури надання адміністративних послуг, в свою чергу, є одним із факторів, що впливають на інвестиційну привабливість міста.

 

3. Визначення цілей державного регулювання.

Метою затвердження переліку адміністративних послуг є максимальна відкритість можливостей суб’єктів господарювання у здійсненні господарської діяльності.

 

4. Визначення і оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення  встановлених цілей.

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є єдиним можливим, адже потреба у чіткому визначенні адміністративних послугах є важливою. Затвердження вичерпного переліку адміністративних послуг є єдиною альтернативою визначення всіх адміністративних послуг.

 

5. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюватиметься шляхом впровадження наступних заходів:

- надання державним адміністратором вичерпної інформації суб’єкту звернення стосовно адміністративних послуг;

- забезпечення інформування суб’єкта звернення щодо порядку надання адміністративної послуги шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах адміністративного центру та офіційному сайті Лубенської міської ради.

 

6. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Даний проект регуляторного акта мотивує суб’єктів звернення виконувати встановлені  вимоги через такі мотиви, як:

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг для суб’єкта звернення;

- відповідність основним принципам державної регуляторної політики.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії запропонованого проекту регуляторного акта необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись  відповідні корективи.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності є:

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, які будуть звертатися за наданням адміністративних послуг.

2. Час, протягом якого буде надаватися адміністративна послуга.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та передбачає базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

- виконання заходів з відстеження результативності;

- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності  цим актом;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки.

 

 

 


 Додаток

до проекту рішення тридцять другої

сесії міської ради шостого скликання

від 14 червня 2013 року

 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Лубен

 

№ п/п

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Нормативно-правові акти відповідно до яких надається послуга, визначається порядок, умови і розмір плати за її надання

Розмір плати за надання адміністративної послуги

1.

Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради)

 

Видача дозволу на проведення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого  майна

- Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;

- Наказ Фонду державного майна України від 03.10.2006 р. № 1523

Безкоштовно

2.

Відділ комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради

Видача дозволу на проведення земляних робіт

Рішення Лубенської міської ради від 25.05.2001 р.

Оплата за дозвіл на земляні роботи здійснюється на основі рахунку та становить:

1 неоподаткований мінімум доходу громадян (17 грн.) для підприємств, організації, установ різної форми власності та 0,1 - для громадян індивідуального житлового сектору за виконання земляних робіт по прокладенню комунікацій.

2 неоподаткованих  мінімумів доходу громадян для підприємств, організації, установ різної форми власності  та 1 неоподаткований мінімум для громадян індивідуального житлового сектору за право проведення земляних робіт на будівництво.

3.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради

Видача посвідчень інвалідам з дитинства та особам, що не мають права на пенсію, та інвалідам

- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства, та дітям-інвалідам»;

- Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

Безкоштовно

4.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради

Встановлення статусу «Дитина війни»

- Закон України «Про соціальний захист дітей війни»;

- Положення про Єдиний державний  автоматизований реєстр осіб, які мають право на  пільги, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117;    

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний статус дітей війни від 05.04.2006 р. № 107

Безкоштовно

5.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради

Надання статусу «Ветеранів війни»

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України

№ 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»

Безкоштовно

6.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради

Надання статусу «Ветеран праці»

Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 р. № 521.

Безкоштовно

7.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради

Надання статусу «Жертв нацистських переслідувань»

Постанови КМУ № 1467 «Про порядок виготовлення та видачу посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків жертвам нацистських переслідувань»

Безкоштовно

8.

Відділ торгівлі, громадського харчування та сфери побуту виконавчого комітету Лубенської міської ради

Видача дозволу на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у певних місцях торгівлі в місті

- Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового,  алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

13.05.1996 р. № 493;

- Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 28.01.2009 «Про видачу дозволу на продаж алкогольних напоїв та тютюнових  виробів  у певних місцях торгівлі в місті»

Безкоштовно

9.

Відділ торгівлі, громадського харчування та сфери побуту виконавчого комітету Лубенської міської ради

Видача довідки  про право фізичної особи на отримання доходу від податкового   агента   без  утримання  податку

- Закон України «Про податок з  доходів фізичних  осіб»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р.  № 1063 «Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми» (зі змінами);

- Наказ Державної податкової адміністрації  від 21.12. 2010 р. № 975 «Про затвердження Порядку видачі  довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового  агента без утримання податку та її форми»

Безкоштовно

10.

Виконавчий  комітет Лубенської міської ради

(підготовку проекту рішення здійснює відділ торгівлі, громадського харчування та сфери побуту виконавчого комітету Лубенської міської ради)

Видача документу про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг

 

 

 

 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Земельний кодекс України;

- Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833;

- Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 р. № 313 (зі змінами);

- Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 291 (зі змінами);

- Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв´язків і торгівлі України від 08.07.1996 р.

№ 369 (зі змінами);

- Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 854 (зі змінами);

- Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 218 (зі змінами); 

- Правила торгівлі на ринках міста Лубен, затверджені рішенням 19 сесії Лубенської міської ради  шостого скликання від 20.01.2012 р.

Безкоштовно

11.

Виконавчий  комітет Лубенської міської ради

(підготовку проекту рішення здійснює служба у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради)

Видача дозволу на здійснення правочинів за участю малолітніх та неповнолітніх дітей

- Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 08.08.2007 р. № 230 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради»;

- Цивільний кодекс України;

- Сімейний кодекс України;

- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних і безпритульних дітей»

Безкоштовно

12.

Виконавчий  комітет Лубенської міської ради

(підготовку проекту рішення здійснює служба у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради)

Влаштування  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання (усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)

- Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 08.08.2007 р. № 230 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради»;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс України / Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ;

- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від  24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від  08.10.2008 р. № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Безкоштовно

13.

Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Лубенської міської ради

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»  (зі змінами);

- Наказ Міністерства  України у справах сім’ї, молоді та спорту № 1947 від 29.06.2010 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2010 р. за № 531/17826) «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»;

- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III (зі змінами);

- Розпорядження міського голови № 319  від 27.08.2010 р. «Про видачу посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

Безкоштовно

14.

Виконавчий  комітет Лубенської міської ради

(підготовку проекту рішення здійснює управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради)

Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 27;

- Наказ Мінрегіонбуду № 103 від 05.07.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі  будівельного паспорту забудови земельної ділянки»

Безкоштовно

15.

Виконавчий  комітет Лубенської міської ради

(підготовку проекту рішення здійснює управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради)

Видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст

Безкоштовно

16.

Виконавчий  комітет Лубенської міської ради

(підготовку проекту рішення здійснює управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради)

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;

- Закон України «Про рекламу»;

- Рішення Лубенської міської ради від 21.10.2008 р. «Про правила розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в м. Лубни»

Безкоштовно

17.

Виконавчий  комітет Лубенської міської ради

(підготовку проекту рішення здійснює управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради)

Видача паспорту прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності

- Наказ Мінрегіонбуду № 244 від 21.10.2011 р. «Про затвердження Порядку розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності»;

- Положення про порядок  розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Лубни (затверджене рішенням міської ради від 30.10.2012 р.)

Безкоштовно

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                      

І.І. Карпець

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами виконавчого органу Лубенської міської ради через Центр адміністративних послуг

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами виконавчого органу Лубенської міської ради через Центр адміністративних послуг

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua