ПРОГРАМА підтримки діяльності громадських організацій міста Лубен на 2016 -2020 рік

Додаток

до рішення п’ятої сесії

 міської ради  сьомого скликання

від 19.02.2016р.

 ПРОГРАМА

підтримки діяльності громадських організацій

 міста Лубен на 2016 -2020 рік

 

1.     Загальні положення

Розвиток та становлення в Україні громадянського суспільства, в основі якого лежить демократичний устрій розбудови країни – є пріоритетним напрямком внутрішньої політики України, ідеологією ХХІ століття.

Розвиток розбудови системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови щодо становлення громадянського суспільства.

Рушійною силою до становлення громадянського суспільства є об'єднання громадян, що легалізують свою діяльність у відповідності до Закону України «Про об'єднання громадян».

Завданням міської ради у процесі розвитку громади є створення на території міста такого середовища, яке б стимулювало залучення якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою і громадськими об’єднаннями чи громадянами. Комплексна програма підтримки діяльності громадських організацій (надалі – Програма) є кроком міської влади у напрямку створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку міста та спільного пошуку нетипових цікавих методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою. Учасниками Програми можуть виступати громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові (надалі – громадські організації), за винятком релігійних організацій та політичних партій.

 

2. Мета та основні завдання Програми

2.1. Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв'язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки. Програма націлена на підтримку громадських організацій для розвитку громадянського суспільства, а також консолідації громадських організацій на території міста Лубен.

2.2. Для досягнення мети Програми передбачається:

2.2.1. Розробка та реалізація програм щодо фінансової підтримки громадських організацій в окремих сферах. А саме: на реалізацію соціально-культурних проектів, на проведення щорічних заходів, для покриття видатків на оренду приміщень та загальну підтримку статутної діяльності громадських організацій.

2.2.2. Поглиблення нефінансової співпраці з громадськими організаціями у різних формах.

2.2.3. Здійснення інформаційно-методичного забезпечення виконання Програми шляхом розробки, затвердження типових форм документів для виконання Програми, висвітлення через засоби масової інформації всіх заходів, що проводяться у рамках Програми.

2.2.4. Проведення аналізу та моніторингу здійснених заходів з метою запровадження у майбутньому більш ефективних форм роботи з громадськими організаціями у процесі реалізації державної і місцевої політики.

2.2.5. Сприяння утвердженню загальнолюдських цінностей, високих моральних засад у суспільному житті та вихованню поваги й виявів милосердя до інвалідів та ветеранів.

2.2.5. Поглиблення зв’язків з ветеранськими організаціями міста, області, України.

2.2.6. Виділення коштів з міського бюджету для забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів, інвалідів м. Лубен, щодо виконання ними статутних завдань.

 

3.                Пріоритетні напрями співпраці міської ради з громадськими організаціями в рамках виконання Програми

 

До пріоритетних напрямів співпраці міської ради з громадськими організаціями належать:

3.1. Проведення культурних заходів, присвячених національним державним та релігійним святам, офіційним датам, ювілеям.

3.2. Проведення спільних форумів/семінарів/конференцій для вироблення стратегії розвитку галузі, розробки механізму співпраці між громадськими організаціями та міською владою.

3.3. Підтримка культурних ініціатив з особливим обліком циклічних подій, що залучають до реалізації різноманітні середовища та організації.

3.4. Підтримка дій, метою яких є інтеграція, взаємозв’язок і співпраця між поколіннями шляхом залучення до вивчення  історичної та культурної спадщини.

3.5. Підтримка ініціатив, а також реалізація заходів, що популяризують традиції, історію і культурну спадщину м.Лубен.

3.6. Популяризація мистецтва.

3.7. Розширення та модернізація різноманітних форм міжнародної культурної співпраці та обмінів з європейськими країнами й регіональними організаціями.

3.8. Сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, підтримка дитячих і молодіжних громадських організацій.

3.9. Оздоровлення та відпочинок дітей і молоді міста.

3.10. Підтримка молодіжного руху, національно-патріотичного та духовного виховання молоді.

3.11. Підтримка творчої та обдарованої молоді.

3.12. Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

3.13. Сприяння зайнятості молоді та популяризація молодіжного підприємництва.

3.14. Проведення інформаційних заходів щодо демографічної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми.

3.15. Соціальна підтримка молодих сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, профілактика насильства у сім’ї.

3.16. Масове залучення до занять спортом мешканців м.Лубен.

3.17. Вдосконалення спортивної майстерності.

3.18. Розбудова спортивних майданчиків для масових занять ігровими видами спорту мешканців Лубен.

3.19. Реабілітація та соціальний захист осіб з особливими потребами.

3.20. Соціальні послуги, спрямовані на подолання бідності.

3.21. Соціальна та психологічна підтримка багатодітних родин та неповних сімей.

3.22. Сприяння розвитку громадської ініціативи та самоорганізації мешканців міста у сфері соціального захисту.

 

4.     Фінансове забезпечення Програми

Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

- пріоритетів діяльності у сфері соціального захисту ветеранів, інвалідів;

- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

- кількості її членів;

- кількості осередків первинних організацій;

- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

5.1. Зростання активності та кількості громадян, громадських організацій, залучених до процесу розвитку громади міста.

5.2. Встановлення партнерських відносин між владою і громадськими організаціями щодо вказаних у Програмі напрямів співпраці, а також удосконалення існуючих та винайдення нових форм і напрямів співпраці.

5.3. Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями з вказаних у Програмі напрямів співпраці, поліпшення організаційної і фінансової спроможності останніх.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Програма фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Лубен на відповідний рік.

6.2. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується у засобах масової інформації.

 

 

 

Секретар міської ради                                             О.В.Карпець


                                                                                             

Міські програми Підтримка громадських організацій ПРОГРАМА підтримки діяльності громадських організацій міста Лубен на 2016 -2020 рік

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Міські програми Підтримка громадських організацій ПРОГРАМА підтримки діяльності громадських організацій міста Лубен на 2016 -2020 рік

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua