ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ КНИГОВИДАННЯ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСТА ЛУБНИ на 2016 - 2020 р.р.

Додаток

до рішення п’ятої сесії 

Лубенської міської ради

шостого скликання

від 19 лютого 2016 року

 

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ КНИГОВИДАННЯ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ ТА

ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МІСТА ЛУБНИ на 2016 - 2020 р.р.

 

І. Загальні положення

 

З підвищенням ролі місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні стрімко зростає необхідність постійного інформаційного супроводу програм і заходів  органів влади та своєчасне отримання населенням об’єктивної й повної інформації.

Програму підтримки книговидання місцевих авторів та  засобів масової інформації міста Лубни на 2016-2020 роки (далі – Програма) спрямовано, перш за все, на підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, реалізацію в місті державної політики щодо створення належних умов для розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження, популяризації творів місцевих авторів, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади.

Програму розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (ст. 4, 27), «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (ст. 5), «Про видавничу справу» (ст. 5),  «Про інформацію» (ст. 6, 13, 21), «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні» (ст. 2), «Про телебачення і радіомовлення» (ст. 16, 19), «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (ст. 4, 7, 8), «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (ст. 5, 7); Указів Президента України: «Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні», «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», іншими законодавчими актами України, на засадах яких встановлюються економічні, соціальні, організаційні умови функціонування  ЗМІ.

 

 

 

 

 

 

II. Головна мета та основні завдання Програми

 

Головною метою Програми є:

- популяризація української книжки та найбільш повне забезпечення жителів міста соціально важливою, національно-державницькою україномовною книжковою продукцією;

- всебічне вивчення та популяризація творів місцевих авторів,  розвиток і підтримка читацької культури мешканців міста;

-  підтримка місцевих авторів, публікації їх творів у друкованих ЗМІ;

- поповнення книжкового фонду бібліотек міста вітчизняною літературою;

- налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади;

- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та підвищення рівня довіри населення до міської ради;

- забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади та реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами, забезпечення вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування;

- підвищення ефективності діяльності органів державної влади всіх рівнів;

- розвиток громадянської активності жителів міста;

- забезпечення утвердження свободи слова;

- захист громади від неякісної та шкідливої інформації;

- забезпечення всебічного висвітлення суспільно-політичного життя міста, області, країни;

- підтримка міських ЗМІ, співзасновником яких є Лубенська міська рада: колективного підприємства «Громадсько-політичної газети «Лубенщина» та комунальної установи - редакція міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни».

 

III. Заходи з реалізації Програми

 

1. Сприяння розвитку місцевого книговидання для підвищення його рівня за кількісними та якісними показниками;

2. Забезпечення випуску кращих видань краєзнавчої, історичної, дитячої, художньої літератури місцевих авторів відповідно до державної концепції національного книговидання;

3. Проведення тематичних виставок-продажів літературних видань місцевих авторів;

4. Поповнення та постійне оновлення бібліотечних фондів міста вітчизняною книжковою продукцією для забезпечення потреб усіх соціальних груп жителів виданнями з різних галузей знань державною мовою та творами місцевих авторів;

5. Популяризація книжкової продукції та творів місцевих авторів на обласних, всеукраїнських і міжнародних книжкових виставках, інших культурно-мистецьких заходах;

6. Проведення міського конкурсу на щорічну премію імені Володимира Малика, для відзначення письменників, літераторів, науковців, працівників освіти і культури, журналістів, митців, ділових людей, громадських і державних діячів за кращі творчі здобутки, присвячені темі історії України та рідного краю;

7. Проведення презентацій нових книг місцевих авторів;

8. Активізація діалогу депутатів міської ради та керівників органів місцевого самоврядування з громадськістю з використанням місцевих ЗМІ.

9. Вивчення громадської думки, звернень та пропозицій щодо актуальних суспільних проблем, ухвалених рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою врахування їх у процесі формування та реалізації державної політики.

10. Проведення круглих столів, зустрічей та консультацій представників місцевого самоврядування з громадськістю та кореспондентами міських ЗМІ з метою залучення широких верств населення до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність міської влади.

11. Проведення прес-конференцій керівників органів місцевого самоврядування та депутатів міської ради з метою інформування населення міста про роботу міської ради та її виконавчого комітету, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в їх діяльності.

12. Сприяння у створенні необхідних умов кореспондентам міських ЗМІ під час підготовки ними репортажів, тематичних матеріалів про важливі події, актуальні проблеми регіону; забезпечення журналістам вільного доступу до інформації відповідно до діючого законодавства України.

13. Інформування редакції міських ЗМІ про проведення сесій міської ради, засідань міськвиконкому, загальноміських заходів, про приїзд делегацій, проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів тощо.

 

IV. Послуги, що надаються міськими ЗМІ згідно з Програмою:

 

- оперативне інформування населення про найважливіші події політичного, економічного й культурного життя міста;

- обговорення актуальних питань порядку денного напередодні пленарних засідань міської ради та її виконавчого комітету;

- висвітлення роботи депутатських комісій, сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, комісій виконавчого комітету, нарад та засідань керівників міста, управлінь, відділів та служб виконкому;

- висвітлення роботи депутатів міської ради, міського голови, керівників місцевого самоврядування шляхом виступів, інтерв’ю, прес-конференцій та редакційних зустрічей;

- поширення інформації, оголошень, авторських матеріалів роз’яснювального характеру щодо діяльності міської ради та її виконавчого комітету;

- створення офіційних, святкових матеріалів з нагоди визначних подій та дат;

- оприлюднення регуляторних актів, статистичних даних про соціально-економічний розвиток міста;

-  висвітлення діяльності громадських організацій;

- підготовка матеріалів про найцікавіші події міського життя, культурно-масові заходи, інвестиційну привабливість регіону та поширення інформації про місто;

- розповсюдження соціальної реклами, матеріалів щодо запобігання ВІЛ/СПІДу, наркоманії, дитячої бездоглядності.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел незаборонених чинним законодавством України.

Щорічний обсяг фінансування, спрямований на виконання заходів Програми визначається у видатковій частині міського бюджету та уточнюється в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік.

 

VI. Очікувані результати реалізації Програми

 

У результаті впровадження Програми очікується:

- збільшення обсягів випуску вітчизняної книжкової продукції;

- видання соціально значущих та суспільно важливих книг місцевих авторів національно-державницького характеру;

- оновлення бібліотечних фондів міста книжковою продукцією та творами місцевих авторів;

-  посилення впливу на формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на кращих зразках української літератури;

- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;

- подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорість прийняття і виконання рішень Лубенської міської ради та її виконавчого комітету, високий рівень контролю за їх виконанням;

- забезпечення прозорості процесу надання оренди та продажу земельних ділянок, комунального майна на відкритих торгах (аукціонах), залучення до участі в цьому якомога більшого числа учасників;

- забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель;

- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Лубенської міської ради;

-  ефективна взаємодія депутатів міської ради з виборцями;

- формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;

- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;

- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку, більш оперативного реагування на звернення громадян;

- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;

- поліпшення іміджу Лубен, як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

VII. Виконавці Програми:

 

- Лубенська міська рада, її виконавчий комітет, управління, відділи та служби виконавчого комітету міської ради;

- Колективне підприємство «Громадсько-політичної газети «Лубенщина»;

- Комунальна установа - редакція міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни».

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                             О.В.Карпець


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Міські програми Підтримка книговидання та ЗМІ ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ КНИГОВИДАННЯ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСТА ЛУБНИ на 2016 - 2020 р.р.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Міські програми Підтримка книговидання та ЗМІ ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ КНИГОВИДАННЯ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСТА ЛУБНИ на 2016 - 2020 р.р.

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua