Про внесення змін до рішення виконавчого комітету „Про організацію оплачуваних громадських робіт в 2011 р.”

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _________2011 р. № ___

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету „Про

організацію оплачуваних

громадських робіт в 2011 р.”

від 28.12.2010 р. № 316

Відповідно до ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 23 Закону України „Про зайнятість населення”, Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. № 839 та в зв’язку з затвердженням „Програми організації оплачуваних громадських робіт в м.Лубни на 2011 рік”, з метою надання додаткової соціальної підтримки і забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу,

виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1. Внести зміни до додатків № 2, 3 рішення виконавчого комітету „Про організацію оплачуваних громадських робіт в 2011 р.” від 28.12.2010 р. № 316, по наступних підприємствах та кількості робочих місць, виклавши в такій редакції:

- комунальне підприємство фірма „Конвалія” – 38 робочих місць,

- приватне підприємство фірма „Лубникомунтранс” – 36 робочих місць,

- комунальне підприємство ВКЛМР „Ритуалсервіс” – 16 робочих місць.

2. Доповнити рішення додатком № 4 „Види робіт, які можуть застосовуватися під час організації оплачуваних громадських робіт на підприємствах міста визначених в додатках №2, № 3” з визначенням загальної кількості створених робочих місць 710.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління праці та соціального захисту населення Корнієнко В.О. та директора міськрайонного центру зайнятості Дядечка Ю.О.

Міський голова О.П.Грицаєнко

Додаток № 4

до рішення виконавчого комітету

№ 316 від 28.12.2010 р.

Види робіт,

які можуть застосовуватися під час організації оплачуваних громадських робіт на підприємствах міста, визначених в додатках №2, № 3

№ п/п

Назва підприємства,

установи ,організації

Кількість робочих

місць

Види робіт

1

Комунальний міський парк культури та відпочинку

12

благоустрій території парків міста.

2

Комунальне підприємство фірма «Конвалія»

38

благоустрій та озеленення території міста

3

Комунальний стадіон «Центральний»

40

благоустрій території, ремонтні роботи на стадіонах міста

4

Лубенський обласний госпіталь ІВВ

12

догляд за хворими інвалідами в закладах охорони здоров’я.

5

Комунальна Лубенська центральна міська лікарня

450

догляд за хворими в закладах охорони здоров’я.

6

Управління праці та соціального захисту населення

56

догляд за одинокими особами похилого віку та інвалідами на дому;

інформування населення стосовно отримання житлових субсидій та технічній підготовці документації з кур’єрською доставкою документів та запитів.

7

Виконавчий комітет Лубенської міської ради ( трудовий архів)

50

робота з документацією в архіві.

8

Приватне підприємство фірма «Лубникомунтранс»

36

благоустрій та впорядкування території міста.

9

Комунальне підприємство ВКЛМР «Ритуалсервіс»

16

благоустрій територій кладовищ, упорядження місць меморіального поховання (які мають офіційний статус), пам’ятників, братських могил загиблих захисників Вітчизни.

Всього

710

Аналіз впливу регуляторного акта

Вирішення проблеми.

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради, є можливість тимчасового працевлаштування незайнятих громадян для виконання суспільно-корисної праці.

Ціль прийняття акта.

Ціллю прийняття регуляторного акта є організація громадських робіт для працевлаштування в 2011 році 710 незайнятих громадян.

3.Альтернативні способи вирішення цілей.

Альтернативними способами вирішення цілей є:

- працевлаштування громадян на новостворених робочих місцях, що є малоімовірним на протязі дії регуляторного акта;

- працевлаштування громадян за рахунок дотації на створення нових робочих місць (застосування цієї альтернативи сприятиме працевлаштуванню незначної кількості осіб).

4. Механізм розв’язання проблеми.

З метою забезпечення організації громадських робіт для незайнятих громадян, виконком Лубенської міської ради на підставі норм Закону України „Про зайнятість населення”, за поданням центру зайнятості, визначає перелік підприємств комунальної власності, на яких планується проведення таких видів робіт.

Перелік підприємств та види робіт визначаються шляхом письмового анкетування зазначеної категорії підприємств міста. В анкетах визначаються можливості щодо кількості робочих місць, сторки та перелік обсягів робіт для незайнятих громадян.

Виконком Лубенської міської ради за пропозицією Лубенського міськрайонногоцентру зайнятості може вносити корективи щодо кількості та видів громадських робіт з урахуванням потреб комунальних підприємств та громадян міста.

Після затвердження виконкомом Лубенської міської ради переліку та видів громадських робіт на 2011 рік керівникам підприємств для укладання договору необхідно подати до міськрайонного центру зайнятості клопотання про потребу у робочій силі, плановий кошторис витрат на кожне робоче місце.

Фінансування оплачуваних громадських робіт проводити за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, організацій, установ та коштів ФЗД ССУВБ / в частині організації таких робіт для безробітних/ за умови відсутності коштів у підприємства на момент укладання договору та на момент виплати заробітної плати, що підтверджується відповідною довідкою банку.

Працевлаштування громадян на громадські роботи здійснюється тільки за направленням міськрайонного центру зайнятості.

Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, проводиться за фактично виконану роботу за існуючими розцінками, тарифами та окладами, але не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України, при виконанні норм праці;

до оплачуваного часу безробітного, зайнятого на громадських роботах, додається 2 години на тиждень, призначені для пошуку підходящої роботи та відвідування центру зайнятості;

на осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності;

в 3-денний термін подаються в міськрайонний центр зайнятості список громадян, які залучені на громадські роботи, а по їх закінченню - списки на звільнених;

щомісячно на 3 число наступного місяця інформувати центр зайнятості про кількість осіб, які брали участь у оплачуваних громадських роботах, подавати табель обліку робочого часу за фактично відпрацьований час та платіжну відомість про фактично видану заробітну плату / у випадку фінансування з ФЗДССУВБ/; довідки встановленого зразку про фактично відпрацьовані дні та заробітну плату осіб, направлених центром зайнятості на громадські роботи;

після закінчення громадських робіт складається двосторонній акт перевірки обсягів виконаних робіт та акт перевірки цільового використання коштів Фонду;

при частковому фінансуванні оплачуваних громадських робіт за рахунок ФЗДССУВБ підприємство, установа, організація подає звіт про напрями використання коштів з наданням копій фінансових документів;

з особами, що беруть участь в оплачуваних громадських роботах, окремо укладати персональні трудові угоди.

5. Можливості досягнення цілей.

Головним зовнішнім фактором, який негативно може вплинути на дію акта є послаблення економічного становища підприємств, організацій, установ, а також державна реєстрація припинення дії.

Центр зайнятості щомісяця аналізує організацію громадських робіт для незайнятого населення.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття акта.

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання соціальної фукції

682,0тис.грн

Суб’єкт

господарювання

Працевлаштування громадян, які можуть отримати професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного Фонду сприяння зайнятості населення, підприємства та місцевого бюджету

Кошти роботодавців –45,0 тис.грн.,

Кошти місцевого бюджету – 20,0 тис.грн.

Населення

Тимчасове працевлаштування та покращення свого матеріального становища

0

Таким чином, при незначних витратах вигоду отримують держава, суб’єкти господарювання та населення.

7. Строк дії регуляторного акта – один рік із можливістю внесення до нього змін.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

Шляхом прийняття даного регуляторного акта планується працевлаштування 710 осіб із числа соціально-незахищеної категорії громадян, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості.

9. Відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження акта здійснювалось з 10 січня по 10 лютого 2011 року. Повторне відстеження буде проведено через рік після набрання чинності актом.

Методом, яким буде визначатись результативність даного регуляторного акта, є аналіз статистичної звітності Лубенського міськрайонного центру зайнятості.


Директор Лубенського

міськрайонного

центру зайнятості

Дядечко Ю.О.

Comments  

 
0 #1 Яна 27.09.2011 15:18
Да в больнице всего 365 коек,любопытно, за кем еще будут ухаживать безработные? Опять бабло пилят !!!!
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ДОКУМЕНТИ Рішення міської ради 6 скликання Про внесення змін до рішення виконавчого комітету „Про організацію оплачуваних громадських робіт в 2011 р.”

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: ДОКУМЕНТИ Рішення міської ради 6 скликання Про внесення змін до рішення виконавчого комітету „Про організацію оплачуваних громадських робіт в 2011 р.”

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua