Служба у справах дітей

Головна статті
Служба у справах дітей
СТРУКТУРА СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
МІСЬКІ ПРОГРАМИ
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОРЯДОК УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКИ/ПІКЛУВАННЯ НАД ДИТИНОЮ
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
Всі сторінки


Шановні друзі! Ми раді вітати Вас на сторінці Служби у справах дітей Лубенської міської ради! Сподіваємось, що Ви знайдете всю необхідну для Вас інформацію. Будемо завжди Вам раді!

 

Дитинство - найважливіший період в становленні особистості... Саме в цей час людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до людей, розуміння їхніх потреб, інтересів, проблем та стану охорони дитинства залежить доля кожної дитини й розвиток суспільства в цілому. Саме тому увага державних органів та недержавних організацій вже не перший рік сконцентрована на тому, як допомогти дітям, які мають право на особливий захист та допомогу з боку держави.

Сирітство, дитяча бездоглядність, інші негативні явища – це наслідок недостатньої і своєчасної уваги суспільства до соціальних проблем сімей з дітьми. Україна визнала сім’ю як пріоритетну форму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ми вирішуємо актуальні питання дітей. Особливе значення приділяємо створенню умов, які б забезпечили можливість кожній дитині або її законним представникам оперативно та без перешкод звернутися за захистом своїх прав.

 


 


 СТРУКТУРА

СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Посада

ПІП

Номер телефону

Начальник служби у справах дітей

Башлій Тетяна Володимирівна

72-728

Головний спеціаліст служби у справах дітей

Кравець Тетяна Петрівна

72-736

Провідний спеціаліст служби у справах дітей

Халанська Юлія Володимирівна

72-736

Провідний спеціаліст служби у справах дітей

Парнюк Інна Василівна

72-736

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

-Конституція України

-Сімейний кодекс України

-Цивільний кодекс України

- Цивільний процесуальний кодекс України

- Кодекс законів про працю України

- Житловий кодекс Української РСР

- Кримінальний кодекс України

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

- Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”

- Закон України "Про охорону дитинства"

- Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та інші.

 

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

- Постанова КМУ від 30.08.2007 № 1068 "Про затвердження типових положень про службу у справах дітей"

- Постанова КМУ від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"

- Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини"

- Постанова КМУ від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

- Постанова КМУ від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”

- Постанова КМУ від 27.12.2007 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми” та інші

 

МІСЬКІ ПРОГРАМИ

 

- Комплексна Програма захисту прав дітей у м. Лубни на 2018 рік затверджена 16.11.2017 року рішенням двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради

- Комплексна Програма підтримки державної політики по охороні дитинства в Україні «Партнерство заради спасіння дітей» ІІ етап 2016-2020 роки затверджена 08.04.2016 року рішенням шостої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради

- Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016-2020 роки затверджена 08.04.2016 року рішенням шостої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради

 

 


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сім’ї, що включає: 

1) захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

3) профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

4) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

5) підтримку та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

6) попередження насильства в сім’ї;

7) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

8) протидію будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери Служби;

9) підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм в частині забезпечення соціального захисту дітей;

10) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей;

11) координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей;

12) організацію на території міста соціального обслуговування дітей та сімей, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

13) залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах,

та сприяння їм в здійснення цієї діяльності в межах своїх повноважень.

 


 ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням Лубенської міської ради

тридцять сьомої сесії шостого

скликання від 19 грудня 2013 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради (далі служба у справах дітей) є структурним підрозділом виконавчого комітету Лубенської міської ради, який утворюється міською радою за пропозицією міського голови.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту України, рішеннями виконавчого комітету Лубенської міської ради, розпорядженнями міського голови.

1.3. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

1.4. Структура та гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджена міською радою. 

1.5. Служба має офіційний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основні завданнями служби є:

2.1. реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень дітьми;

2.2. розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

2.3. координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 

2.4. забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї; 

2.5. здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; 

2.6. ведення державної статистики щодо дітей; 

2.7. ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 

2.8. визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.9. влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

2.10. підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми павопорушень.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 Служба у справах дітей відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. організовує розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3.2. надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання

вчиненню дітьми правопорушень;

3.3. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє усиновленню;

3.4. подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав,

свобод і законних інтересів дітей;

3.5. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання

вчиненню ними правопорушень;

3.6. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках

сімейного типу, прийомних сім'ях;

3.7. разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

3.8. надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній

контроль за їх діяльністю;

3.9. організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3.10. розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання

підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

3.11. веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

3.12. надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

3.13. готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

3.14. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях оікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після

встановлення опіки та піклування;

3.15. готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей влаштованих до сімейних форм виховання;

3.16. бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

3.17. готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

3.18. забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян, власників підприємств, установ, організацій з питань захисту прав дітей;

3.19. проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

3.20. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

IV. ПРАВА СЛУЖБИ

Служба має право:

4.1. отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для

виконання покладених на неї завдань;

4.2. звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у

разі порушення прав та інтересів дітей;

4.3. проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

4.4. порушувати перед органами виконавчої влади та виконавчим комітетом міської ради питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

4.5. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та

організаціях усіх форм власності;

4.6. представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

4.7. запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

4.8. розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.9. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4.10. відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник служби:

- здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу

підпорядкованих службі закладів;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

5.3. Вирішення питань, пов'язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

але не менше двох осіб.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Служба відповідає:

6.1. За виконання покладених на неї повноважень.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники служби притягуються до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

 

 

Секретар міської ради

І.І.Карпець

 ПОРЯДОК УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ

Усиновлення визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Усиновленою може бути особа яка не досягла 18 років. У виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування.

Порядок усиновлення регулюється ст. 207 — 242 Сімейного кодексу України, Постановою Кабінету міністрів України від 08.10.08 р. № 905 «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей (далі – Постанова КМУ № 905), ст. 251 – 255 Цивільного процесуального кодексу України.

За приписами п. 3 Постанови КМУ № 905, облік дітей, які можуть бути усиновлені, здійснюється службами у справах дітей.

Законодавством України визначено перелік вимог до особи яка бажає стати усиновлювачем, зокрема це повинна бути дієздатна особа яка досягла 21 року, за винятком коли усиновлювач є родичем дитини. Також, усиновлювач повинен бути старше за дитину на 15 років. Якщо дитина має лише одного з батьків, то для усиновлення дитини другою особою один з батьків та така особа повинні перебувати у шлюбі або проживати однією сім’ю. Кількість дітей яких можливо усиновити законом не обмежується. (ст. 211 Сімейного кодексу України).

Заборонено Законом бути усиновлювачами особам які:

·                     обмежені у дієздатності;

·                     визнані недієздатними;

·                     позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

·                     були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

·                     перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

·                     зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

·                     не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

·                     страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

·                     є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

·                     були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

·                     за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;

·                     є особами без громадянства;

·                     перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 статті 212 Сімейного кодексу України не може бути усиновлювачем.

Окрім вищевказаних осіб, не можуть бути також усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Якщо ви вирішили усиновити дитину, то ви маєте звернутись з заявою про взяття на облік до служби у справах дітей за місцем вашого проживання. Заяву можна скласти в присутності співробітника служби у справах дітей.

У відповідності до п. 22 Постанови КМУ № 905, до Заяви слід додати наступні документи:

·                     копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

·                     довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

·                     У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

·                     копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

·                     висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

·                     засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

·                     довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

·                     копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Під час приймання документів заявникам роз’яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення.

Після того як служба у справах дітей отримає всі необхідні документи від заявника, протягом 10 робочих днів її співробітники проводять обстеження житлових умов заявника та складають відповідний акт, проводять бесіду з заявником для вивчення всіх обставин усиновлення і складають висновок про можливість заявника бути усиновлювачем. Якщо висновок служби у справах дітей буде позитивним то заявник отримає статус кандидата в усиновлювачі та відповідні дані про нього будуть внесені до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі ( п. 24 Постанови КМУ № 905).

Висновок Служби у справах дітей діє протягом одного року, проте строк може бути продовжено на 1 рік ( п. 27 Постанови КМУ № 905).

 


 


ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКИ/ПІКЛУВАННЯ НАД ДИТИНОЮ

Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради за наявності документів, зазначених у п. 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою КМУ від 24 вересня 2008 р. № 866 зі змінами.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

- заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

- довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

- копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;

- копію паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно з додатком;

- довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

- довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, становить дванадцять місяців з дати видачі.

 ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до наказу від Міністерства соціальної політики «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» від 20.01.2014 №27.

Основними підставами для взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах є:

1. проживання в сім’ї, де батьки або особи, що їх замінюють ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли вони без поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не створюють умов для отримання нею освіти;

2. скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його вчинення;

3. залучення дитини до найгірших форм дитячої праці;

4. систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання;

5. переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, може здійснюватись:

- шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представника до служби у справах дітей чи до інших суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- шляхом отримання повідомлень від суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- за зверненням громадян;

Отримана інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та достовірність підстав для взяття її на облік, перевіряються відповідною службою у справах дітей шляхом: обстеження умов проживання дитини; збору додаткової інформації (за необхідності) із зверненням до органів внутрішніх справ, органів освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України;

Інформація про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, протягом трьох робочих днів передається в центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання соціальних послуг дитині, здійснення соціального супроводу сім’ї, в якій вона виховується (у разі наявності).

З метою подолання дитячої бездоглядності та безпритульності службою у справах дітей спільно з відділеням Поліції проводяться профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Вокзал», «Канікули», «Підліток». У ході яких виявляються підлітки, які розпивають алкогольні напої та курять у громадських місцях та перебувають без супроводу дорослих у розважальних закладах міста. З неповнолітніми проводяться профілактичні бесіди, роз’яснюються наслідки вживання алкогольних напоїв, батьки притягаються до адміністративної відповідальності з неналежне виконання батьківських обов’язків.

З метою раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах службою у справах дітей проводяться рейди по сімях, які перебувають і складних життєвих обставинах. Під час інспектування комісією перевіряються умови проживання дітей, наявність продуктів харчування, місця для сну, відпочинку, виконання, уроків, зберігання одягу, шкільного приладдя. 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua