Про проведення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції.

Доводимо до відома учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності про Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057

Метою і завданнями психологічної реабілітації є:

- збереження або відновлення фізичного та психічного здоров'я отримувачів послуг;

- досягнення соціально-психологічного благополуччя;

- зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій;

- запобігання інвалідності;

- профілактика агресивної та само руйнівної поведінки.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції або його законний представник звертається до управління за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців — за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу).

Учасники антитерористичної операції подають до управління заяву, складену в довільній формі,  до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Послуги із психологічної реабілітації надаються отримувачу послуг окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

Більш детальну інформацію щодо проходження психологічної реабілітації можна отримати в управлінні соціального захисту населення за адресою:

м. Лубни пр-т Володимирський, 9 каб. 6»

Крім того просимо окремо розмістити: «Перелік суб’єктів які надають послуги із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції в 2018 р.»

 

Назва установи

Адреса установи

Контактний телефон

ТОВ «Санаторій Токарі»

Сумська обл., м. Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна, 96

(05445)3-71-35,

(050)300-12-81

 

 

Начальник управління

В.О. Щербак


До відома громадян, які користуються твердим паливом та скрапленим газом!

До відома громадян, які користуються твердим паливом та скрапленим газом!

Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 19.02.2018 року № 113 «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і житлових субсидій у 2018 році», затверджені натуральні норми, відповідно до яких населенню надаються житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: 

Уряд продовжив дію пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 40 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1154 і від 05.04.2017 № 224” продовжено термін реалізації пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщених осіб до 31.12.2018 року.

Нагадаємо, що за пропозицією Міністерства соціальної політики у Львівській, Полтавській та Харківській областях з 1 грудня 2016 року реалізуєтся пілотний проект із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі - пілотний проект) у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”.

Право на участь у пілотному проекті мають непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщені особи.

З метою участі в Проекті зазначені особи звертаються до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання з відповідною заявою.

Внесеними змінами передбачена можливість залучення учасників пілотного проекту до роботи шляхом сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності, участі в громадських роботах, а також до інших робіт тимчасового характеру. Крім того, учасники пілотного проекту отримали можливість одночасного залучення до кількох форм участі в пілотному проекті, зазначених ними у заяві на участь.

З метою забезпечення роботою учасників пілотного проекту, зокрема шляхом створення для них нових робочих місць, фінансова допомога може також надаватися суб'єктам господарювання, які працевлаштують не менш як двох вищезазначених осіб, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.

Важливо знати:

-                       дохід за шість місяців, отриманий у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

-                       сума наданої учасникам пілотного проекту безвідсоткової фінансової допомоги для започаткування власного бізнесу не враховується при розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.


Про санаторно-курортне лікування

Надаємо інформацію про Постанову Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1017 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 р. № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» і від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування».

Вказаною постановою визначено механізм розрахунку середньої вартості за путівку чи самостійне санаторно-курортне лікування для виплати грошової компенсації особам з інвалідністю.

Відповідно до п. 4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 в новій редакції грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю І та ІІ групи – 75 %, ІІІ групи – 50 % розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку   35 % (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до п. 11 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 грошова компенсація за путівку виплачується особі з інвалідністю, якщо вона протягом трьох календарних років не одержувала безоплатної санаторно-курортної путівки (до 01.01.2018 виплачується через три роки не рахуючи рік, коли особа з інвалідністю звернулася за нею).

Відповідно до п. 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 доповнено абзацом такого змісту: «Після отримання особами з інвалідністю внаслідок війни та особами з інвалідністю, зазначеними у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», грошової компенсації наступний період перебування їх на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням або для отримання наступної грошової компенсації обчислюється з дня подання ними заяви та інших документів».

Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» установлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2018 р. у розмірі 1373,00 гривень.

Таким чином середня вартість путівки для виплати особам з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування в 2018 році становить 481,00 гривень.

Враховуючи викладене, грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування у 2018 році буде виплачуватися у таких розмірах:

-    для осіб з інвалідності внаслідок війни І та ІІ – 481 грн. – 100 % середньої

вартості путівки, ІІІ групи – 361 грн. – 75% середньої вартості путівки;

-    для осіб з інвалідністю І та ІІ групи – 361 грн. – 75% середньої вартості

путівки, для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 241 грн. – 50 % середньої вартості путівки.

 

 

Начальник управління

В.О. Щербак

 

 

Сидоренко 71453

З 1 серпня 2017 року на захисті людини праці – Фонд соціального страхування України

 З 1 серпня 2017 року розпочала свою діяльність новостворена державна інституція – Фонд соціального страхування України.

Ця некомерційна самоврядна організація, що належить до державних цільових Фондів, є правонаступником Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області очолив Вернигора Артем Леонідович, який раніше обіймав посаду директора виконавчої дирекції Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Відповідно до затвердженої правлінням Фонду структури робочих органів Фонду управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області включає 17 відділень, у тому числі Лубенське відділення.

 Лубенське відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області обслуговує страхувальників та застрахованих осіб м. Лубни, Лубенського, Оржицького р-нів.

Очолив відділення Шепель Анатолій Миколайович, який раніше обіймав посаду  виконуючого обов’язки начальника відділення виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Лубенському районі Полтавської області.

Відділення знаходиться за адресами:

-                      37500, Полтавська область, м. Лубни, Володимирський майдан,18/2,

  контактні тел. 053 – (261) 7-10-11,7-13-53;      

-                      37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. І. Франка, 1,

  контактний тел. 053 – (261) 7-29-93;

-                      37700, Полтавська область, смт Оржиця, вул. Центральна, 22,

  контактні тел. 053 – (257) 9-23-76, 9-15-41.

Основними завданнями управління виконавчої дирекції Фонду соціаль-ного страхування України у Полтавській області є:

1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах на території Полтавської області;

2) надання:

- матеріального забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною; допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання, крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- страхових виплат (компенсація втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності; одноразова допомога потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого); пенсія по інвалідності потерпілому; пенсія у зв'язку з втратою годувальника; допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);

- соціальних послуг (оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм);

- страхових витрат на медичну та соціальну допомогу (медико-соціальна реабілітація потерпілих на виробництві, що передбачає медикаментозне та санаторно – курортне лікування, різні види догляду за інвалідами, забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, тощо);

3) організація профілактики страхових випадків;

4) забезпечення здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам закладами охорони здоров'я області;

5) здійснення контролю за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладення адміністративних штрафів;

6) забезпечення проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;

7) забезпечення ведення обліку та звітності щодо страхових коштів.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області має достатній кадровий та матеріально-технічний потенціал для виконання своїх статутних обов’язків.

Дотримуючись основних принципів соціального страхування, а саме: обов’язковості й вчасності фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг та цільового використання страхових коштів, управління забезпечить належний рівень соціального захисту застрахованих осіб Полтавської області, що ґарантований державою. 

 

 

Лубенське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області

 


Сторінка 1 з 15

Соціальна сфера

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Соціальна сфера

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua