Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

4 травня 2017 року Президентом України Порошенком П.О. підписано Закон України від 13 квітня 2017 року № 2014-VIII “Про внесення змін до статті 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Про забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян

Про забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно Постанови Кабінету Міністрів  України від 22 лютого 2006 року № 187 із змінами внесеними постановою від 15 березня 2017 року № 110.

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради санаторно-курортними путівками (далі - путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", та військовослужбовців і членів їх сімей та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").

2. Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради забезпечує за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

інвалідів усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", за рахунок коштів місцевих бюджетів;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, безплатними путівками до якого вони забезпечуються.

3. Зазначені особи, повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в Управлінні соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування.

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в управлінні соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

Особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, повинні за фактичним місцем проживання перебувати на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення  для санаторно-курортного лікування.

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками - інвалідів, ветеранів війни із захворюванням на туберкульоз та дітей-інвалідів до досягнення 18-річного віку (згідно з медичними показаннями за наявності відповідних профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

5. Путівки видаються особам, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості. Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров'я за формою N 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.

6. Інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день позачергово щороку (із січня по грудень).

Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 - 21 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня).

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день щороку (із січня по грудень).

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день позачергово щороку (із січня до грудня).

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день один раз на два роки.

9. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день в порядку черговості.

10. Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості;

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18 - 21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості.

Особам, які супроводжують інвалідів I та II групи до санаторіїв (відділень) спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.

11. Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих інвалідів I групи, яким шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, установлено інвалідність (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів).

Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, йому видається довідка про це закладу охорони здоров'я.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

12. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в управлінні соціального захисту населення, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

У разі коли особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки закладу охорони здоров'я за формою N 070/о, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

У разі відмови особи від путівки складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а зазначеною путівкою забезпечується інша особа у порядку черговості.

13. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

14. Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік. 

15. Забезпечення путівками інвалідів загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку та осіб, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів", шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам.

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

У 2017 році гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначена в таких розмірах:

Інвалідам війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції, інвалідам загального захворювання та з дитинства -5250 ( 291,7) грн. без податку на додану вартість;

Інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку -18217 ( 520,5) грн. без податку на додану вартість;

Учасникам бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300 (350,00) грн. з податком на додану вартість.

Громадянам, що супроводжують інвалідів 1 групи ( за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюванням хребта та спинного мозку) – 4691 (260,6) грн. з податком на додану вартість.

Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства за іншими нозологіями та інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням інвалідів їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

 З метою забезпечення путівками осіб,  санаторно-курортні заклади подають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення :

підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи), і про готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

інформацію про вартість путівки.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення ознайомлюють з поданою інформацією інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які у десятиденний строк повідомляють відповідним структурним підрозділам про свою згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного інвалідом, відмови у його прийнятті на санаторно-курортне лікування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення  інформує про це інваліда та пропонує обрати інший заклад.

16. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення , санаторно-курортний заклад та інвалід загального захворювання чи інвалід з дитинства, у тому числі інвалід з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, укладають у трьох примірниках договір.

Усі примірники договору, підписані керівником структурного підрозділу та інвалідом загального захворювання чи інвалідом з дитинства, у тому числі інвалідом з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, і скріплені печаткою (за наявності) зазначеного органу, передаються інваліду.

Після прибуття зазначеного інваліда до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, другий - передає інваліду, а третій - залишає на зберіганні у закладі.

17. Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору структурному підрозділу з питань соціального захисту населення інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства, у тому числі інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, подають зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого санаторно-курортного закладу, а санаторно-курортний заклад - акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний період згідно з умовами договору.

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

18. У разі коли особи, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки для інвалідів війни та інвалідів, зазначених у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особам, зазначеним у статтях 61, 63 і 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785

20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснюється Мінсоцполітики.

Начальник управління

В.О.Щербак

Про деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги

 «Про деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України « Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»і « Жертви нацистських переслідувань»  встановлені Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 223.

У 2017 році Уряд  встановив розміри та порядок виплати  разової грошової допомоги до 5 травня, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” громадянам за місцем отримання пенсії (особам, які не є пенсіонерами, ― за місцем їх проживання) у таких розмірах:

інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 500 гривень;

II групи — 3 100 гривень;

- III групи — 2 700 гривень;

учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 200 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 500 гривень;

членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 600 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 500 гривень;

2) особи, які не отримали грошової допомоги, зокрема ті, що набули статусу згідно із статтями 6, 7, 9, 10 і 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” до 5 травня 2017 р. включно, мають право звернутися за нею до районного органу соціального захисту населення за місцем реєстрації та отримати її до 30 вересня 2017 року.

Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією, Національною поліцією, Державною фіскальною службою, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Міністерством юстиції, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державною спеціальною службою транспорту, Генеральною прокуратурою України, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями — щодо осіб, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України;

Пенсійним фондом України — щодо осіб, які перебувають на обліку в його органах.

 

Начальник управління                                                                             В.О. Щербак

 Знаєнко 71453

 

 


Щодо пільгового проїзду міським транспортом

З метою реалізації права пільгового проїзду на автобусних маршрутах загального користування у м.Лубни окремих пільгових категорій громадян рішенням дванадцятої сесії Лубенської міської ради сьомого скликання від 10 листопада 2016 року затверджена Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у м.Лубни на 2017 рік.

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в обсягах визначених у бюджеті міста на 2017рік.

Перелік окремих категорій громадян, відшкодування витрат за пільгове перевезення яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету:

-          інваліди війни,

-          учасники бойових дій,

-          пенсіонери за віком,

-          інваліди,

-          діти-інваліди,

-          особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого),

-          ветерани військової служби,

-          ветерани органів внутрішніх справ,

-          ветерани податкової міліції,

-          ветерани державної пожежної охорони,

-          ветерани державної кримінально-виконавчої служби України,

-          ветерани служби цивільного захисту,

-          ветерани державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

-          реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами,

-          громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2 для ліквідаторів),

-          діти з багатодітних сімей

Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах забезпечують два перевізника.

ФОП Волик Дмитро Васильович забезпечує перевезення пасажирів на маршрутах:

№ 2 «Василенкове поле Поліклініка - Терни»;

3 «Автомаш – вул. Щорса»;

№ 5 «Терни Молокозавод – Василенкове поле – вул. Щорса - Терни»;

6 «Терни–м-н Північний»;

№ 7 «Центральний парк – пл. Ярмаркова – Василенкове поле»;

№ 8 «вул. Залізнична – вул. Гайдая».

ФОП Тараненко Олександр Миколайович забезпечує перевезення пасажирів на маршрутах:

№ 1 «Автомаш – Терни» та

№ 4 «вул. Кононівська – вул. Щорса - Терни»

 

 

Начальник управління

В.О. Щербак

Деякі питання виплати соціальних стипендій

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 81 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів». Зміни застосовуються з 01 січня 2017 року.

Внесеними змінами, зокрема:

1. Продовжено по квітень 2017 року період звернення студентів за наданням соціальних стипендій для їх призначення з  01 січня 2017 року.

2. Розширено коло осіб, які мають право на соціальні стипендії, а саме до переліку включено:- особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

При цьому звертаємо увагу, що постановою Верховної Ради України від 24.10.2002 №218-IV «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» визначено, що соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та  виплачуються  стипендіату  додатково  до  інших стипендій (у тому числі академічної або соціальної стипендії);

- діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи;

- студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Водночас визначено, що студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватись одночасно соціальна та академічна стипендія.

 Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

3. Уточнено періоди виплати соціальної стипендії окремим категоріям студентів (курсантів), зокрема:

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа у разі продовження навчання стипендія виплачується до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів;

- особам, які належать до категорій, визначених у підпунктах 5-8 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045  до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

При цьому стипендії не виплачуються студентам (курсантам), які перебувають в академічних відпустках.

4. Уточнено перелік документів для призначено стипендій окремим категоріям студентів (курсантів), зокрема:

- як альтернативу передбачено, що для призначення соціальної стипендії дітям учасників бойових дій в АТО надається копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету  та територіальної цілісності України.

5. Передбачено зменшення розмірів соціальної стипендії:

- студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — на 50 %, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 20 %;

- курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, а також студентів, які у віці від 18 до 23 років залишились без батьків), - 50%.


Сторінка 1 з 14

Соціальна сфера

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Соціальна сфера

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua