Про санаторно-курортне лікування

Надаємо інформацію про Постанову Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1017 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 р. № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» і від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування».

Вказаною постановою визначено механізм розрахунку середньої вартості за путівку чи самостійне санаторно-курортне лікування для виплати грошової компенсації особам з інвалідністю.

Відповідно до п. 4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 в новій редакції грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю І та ІІ групи – 75 %, ІІІ групи – 50 % розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку   35 % (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до п. 11 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 грошова компенсація за путівку виплачується особі з інвалідністю, якщо вона протягом трьох календарних років не одержувала безоплатної санаторно-курортної путівки (до 01.01.2018 виплачується через три роки не рахуючи рік, коли особа з інвалідністю звернулася за нею).

Відповідно до п. 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 доповнено абзацом такого змісту: «Після отримання особами з інвалідністю внаслідок війни та особами з інвалідністю, зазначеними у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», грошової компенсації наступний період перебування їх на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням або для отримання наступної грошової компенсації обчислюється з дня подання ними заяви та інших документів».

Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» установлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2018 р. у розмірі 1373,00 гривень.

Таким чином середня вартість путівки для виплати особам з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування в 2018 році становить 481,00 гривень.

Враховуючи викладене, грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування у 2018 році буде виплачуватися у таких розмірах:

-    для осіб з інвалідності внаслідок війни І та ІІ – 481 грн. – 100 % середньої

вартості путівки, ІІІ групи – 361 грн. – 75% середньої вартості путівки;

-    для осіб з інвалідністю І та ІІ групи – 361 грн. – 75% середньої вартості

путівки, для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 241 грн. – 50 % середньої вартості путівки.

 

 

Начальник управління

В.О. Щербак

 

 

Сидоренко 71453

З 1 серпня 2017 року на захисті людини праці – Фонд соціального страхування України

 З 1 серпня 2017 року розпочала свою діяльність новостворена державна інституція – Фонд соціального страхування України.

Ця некомерційна самоврядна організація, що належить до державних цільових Фондів, є правонаступником Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області очолив Вернигора Артем Леонідович, який раніше обіймав посаду директора виконавчої дирекції Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Відповідно до затвердженої правлінням Фонду структури робочих органів Фонду управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області включає 17 відділень, у тому числі Лубенське відділення.

 Лубенське відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області обслуговує страхувальників та застрахованих осіб м. Лубни, Лубенського, Оржицького р-нів.

Очолив відділення Шепель Анатолій Миколайович, який раніше обіймав посаду  виконуючого обов’язки начальника відділення виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Лубенському районі Полтавської області.

Відділення знаходиться за адресами:

-                      37500, Полтавська область, м. Лубни, Володимирський майдан,18/2,

  контактні тел. 053 – (261) 7-10-11,7-13-53;      

-                      37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. І. Франка, 1,

  контактний тел. 053 – (261) 7-29-93;

-                      37700, Полтавська область, смт Оржиця, вул. Центральна, 22,

  контактні тел. 053 – (257) 9-23-76, 9-15-41.

Основними завданнями управління виконавчої дирекції Фонду соціаль-ного страхування України у Полтавській області є:

1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах на території Полтавської області;

2) надання:

- матеріального забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною; допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання, крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- страхових виплат (компенсація втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності; одноразова допомога потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого); пенсія по інвалідності потерпілому; пенсія у зв'язку з втратою годувальника; допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);

- соціальних послуг (оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм);

- страхових витрат на медичну та соціальну допомогу (медико-соціальна реабілітація потерпілих на виробництві, що передбачає медикаментозне та санаторно – курортне лікування, різні види догляду за інвалідами, забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, тощо);

3) організація профілактики страхових випадків;

4) забезпечення здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам закладами охорони здоров'я області;

5) здійснення контролю за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладення адміністративних штрафів;

6) забезпечення проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;

7) забезпечення ведення обліку та звітності щодо страхових коштів.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області має достатній кадровий та матеріально-технічний потенціал для виконання своїх статутних обов’язків.

Дотримуючись основних принципів соціального страхування, а саме: обов’язковості й вчасності фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг та цільового використання страхових коштів, управління забезпечить належний рівень соціального захисту застрахованих осіб Полтавської області, що ґарантований державою. 

 

 

Лубенське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області

 


Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Наказом Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017 року № 956 затверджено Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.

Цей Державний стандарт застосовується для :

-   організації надання соціальної послуги підтриманого проживання особам похилого віку та/або повнолітнім особам з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування;

-        моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги підтриманого проживання;

-   визначення тарифу на платну соціальну послугу підтриманого проживання.


Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

4 травня 2017 року Президентом України Порошенком П.О. підписано Закон України від 13 квітня 2017 року № 2014-VIII “Про внесення змін до статті 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Про забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян

Про забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно Постанови Кабінету Міністрів  України від 22 лютого 2006 року № 187 із змінами внесеними постановою від 15 березня 2017 року № 110.

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради санаторно-курортними путівками (далі - путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", та військовослужбовців і членів їх сімей та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").

2. Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради забезпечує за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

інвалідів усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", за рахунок коштів місцевих бюджетів;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, безплатними путівками до якого вони забезпечуються.

3. Зазначені особи, повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в Управлінні соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування.

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в управлінні соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

Особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, повинні за фактичним місцем проживання перебувати на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення  для санаторно-курортного лікування.

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками - інвалідів, ветеранів війни із захворюванням на туберкульоз та дітей-інвалідів до досягнення 18-річного віку (згідно з медичними показаннями за наявності відповідних профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

5. Путівки видаються особам, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості. Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров'я за формою N 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.

6. Інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день позачергово щороку (із січня по грудень).

Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 - 21 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня).

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день щороку (із січня по грудень).

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день позачергово щороку (із січня до грудня).

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день один раз на два роки.

9. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день в порядку черговості.

10. Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості;

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18 - 21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості.

Особам, які супроводжують інвалідів I та II групи до санаторіїв (відділень) спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.

11. Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих інвалідів I групи, яким шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, установлено інвалідність (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів).

Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, йому видається довідка про це закладу охорони здоров'я.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

12. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в управлінні соціального захисту населення, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

У разі коли особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки закладу охорони здоров'я за формою N 070/о, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

У разі відмови особи від путівки складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а зазначеною путівкою забезпечується інша особа у порядку черговості.

13. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

14. Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік. 

15. Забезпечення путівками інвалідів загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку та осіб, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів", шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам.

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

У 2017 році гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначена в таких розмірах:

Інвалідам війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції, інвалідам загального захворювання та з дитинства -5250 ( 291,7) грн. без податку на додану вартість;

Інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку -18217 ( 520,5) грн. без податку на додану вартість;

Учасникам бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300 (350,00) грн. з податком на додану вартість.

Громадянам, що супроводжують інвалідів 1 групи ( за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюванням хребта та спинного мозку) – 4691 (260,6) грн. з податком на додану вартість.

Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства за іншими нозологіями та інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням інвалідів їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

 З метою забезпечення путівками осіб,  санаторно-курортні заклади подають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення :

підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи), і про готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

інформацію про вартість путівки.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення ознайомлюють з поданою інформацією інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які у десятиденний строк повідомляють відповідним структурним підрозділам про свою згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного інвалідом, відмови у його прийнятті на санаторно-курортне лікування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення  інформує про це інваліда та пропонує обрати інший заклад.

16. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення , санаторно-курортний заклад та інвалід загального захворювання чи інвалід з дитинства, у тому числі інвалід з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, укладають у трьох примірниках договір.

Усі примірники договору, підписані керівником структурного підрозділу та інвалідом загального захворювання чи інвалідом з дитинства, у тому числі інвалідом з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, і скріплені печаткою (за наявності) зазначеного органу, передаються інваліду.

Після прибуття зазначеного інваліда до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, другий - передає інваліду, а третій - залишає на зберіганні у закладі.

17. Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору структурному підрозділу з питань соціального захисту населення інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства, у тому числі інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, подають зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого санаторно-курортного закладу, а санаторно-курортний заклад - акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний період згідно з умовами договору.

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

18. У разі коли особи, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки для інвалідів війни та інвалідів, зазначених у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особам, зазначеним у статтях 61, 63 і 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785

20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснюється Мінсоцполітики.

Начальник управління

В.О.Щербак

Сторінка 1 з 15

Соціальна сфера

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Соціальна сфера

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua