Комплексна програма «Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді м.Лубен на 2011-2014 роки»

Додаток

до рішення п’ятої сесії

Лубенської міської ради

шостого скликання

від 21.01.2011 р.

Комплексна програма

«Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді м.Лубен на 2011-2014 роки»

Загальна частина

Реалізація державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді передбачає, зокрема, вдосконалення системи підтримки сімей з дітьми, насамперед тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення належного виховання й розвитку дітей у сім'ї, формування здорового способу життя.

Сім'я є одним з основних, а в багатьох випадках - безперечно, основним чинником формування особистості і долі людини. Значна частина людських потреб задовольняється саме в сім'ї.

На сьогодні становище сім'ї значною мірою відображає загальний стан усього суспільства, всі суперечності і наслідки процесів, які в ньому відбува­ються.

Стабільність та економічний розвиток як суспільства, так і кожної окремо взятої територіальної громади, залежить від фізичного і духовного здоров'я сім'ї, дітей та молоді, від ставлення державної та міської влади до їх проблем, інтересів і потреб. Необхідність розроблення даної програми обумовлена, по-перше, значною часткою молоді віком від 14 до 35 років у структурі населення міста: у 2010 році молоді люди такого віку складали 13340 чол. По-друге, зростаючою роллю молодої сім’ї в суспільному житті. З однієї сторони, вона є рушійною силою, провідником демографічного, соціально-економічного, політичного й духовного розвитку. З іншого боку - однією з незахищених, вразливих верств суспільства.

Ознака сучасної сім'ї - послаблення її основних функцій та неналежний рівень виховного потенціалу батьків і, як наслідок - різні види сімейного неблагополуччя.

Для певної частини молодих сімей міста актуальними залишаються проблеми бідності та безробіття. Все це негативно впливає на девальвацію моральних норм та цінностей, наслідком чого є відтік молоді з міста в тому числі і з метою пошуку роботи.

Як свідчать дані статистики, серед загального числа безробітних питома вага молодих людей сягає 60 %. Найбільша частка у цій категорії – молодь віком від 21 до 28 років.

Наявність безробіття значно впливає на зростання негативних явищ серед дітей, сімей та молоді. Саме сімейне неблагополуччя і байдужість оточення призводить до безпритульності, бездоглядності, жебрацтва, соціального сирітства, насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми, поширення правопорушень та злочинності серед молоді, руйнації моральних та духовних цінностей, поширення тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечних хвороб серед населення. У місті зареєстровано 46 ВіЛ-інфікованих.

Скорочення чисельності сімей, які довгі роки, а іноді й усе життя, перебувають у складних життєвих обставинах, - це не тільки соціальне, але й політичне завдання суспільства (всіх зацікавлених в цьому суб'єктів). Тому одними з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку нашої громади є активізація профілактичної роботи, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей, забезпечення якісних та доступних соціальних послуг та збереження для дитини її біологічної сім'ї, мобілізація громади до вирішення проблем сімей, дітей та молоді.

Все це обумовлює необхідність переосмислення та переоцінки застарілих уявлень. Зламу віджилих стереотипів в розробці механізму реалізації державної соціальної політики.

Тому забезпечення підтримки сім'ї та соціального становлення й розвитку молоді, в першу чергу, з числа соціально неспроможних категорій, реалізації їх прав і свобод потребує створення умов для ефективної роботи Лубенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, посилення координації зусиль влади і громадськості, та обумовлює необхідність прийняття даної Програми.

Мета і очікувані результати програми

Комплексна програма «Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді м.Лубен на 2011-2014 роки» (далі-Програма) розроблена з метою реалізації державної політики, визначеної Декларацією «Про загальні засади державної політики в Україні», Законами України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», іншими законодавчими та нормативними актами в напрямку створення сприятливих соціальних, економічних, організаційних передумов для вирішення нагальних проблем сімей, дітей та молоді міста шляхом проведення цілісної соціальної роботи з поліпшення або відновлення якості їх життєдіяльності, захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, розвитку їх громадської та трудової активності.

Програма окреслює пріоритетні напрямки соціальної діяльності державних структур на місцевому рівні, а також громадських та благодійних організацій, що працюють над вирішенням проблем сім’ї, дітей та молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається підвищенням якості соціального захисту різних категорій отримувачів послуг, реалізації їх прав, допомогою у становленні молодої сім’ї, подоланням і профілактикою негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, забезпеченням духовного та фізичного розвитку дітей та молоді.

Досягнення означеної мети вбачається в комплексному та системному підході всіх суб’єктів соціальної політики до її проведення шляхом координації зусиль та засобів подолання дублювання, відомчої відокремленості.

Очікувані кінцеві результати програми:

- підвищення якості та доступності соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді;

- забезпечення можливостей для самореалізації, самовизначення, самовдосконалення різних категорій сімей в цілому, а також кожного з її членів;

- створення умов для зменшення соціального сирітства;

- формування в населення позитивного ставлення до інституту прийомної сім’ї;

- забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молодих лубенців з актуальних питань;

- позитивні зрушення у вирішенні проблем зайнятості міської молоді та залучення її до трудового виховання, як невід’ємної частини комплексного підходу до виховання повноцінних членів суспільства;

- поліпшення становища молодих сімей міста та їх гармонійний розвиток;

- поліпшення криміногенних обставин та зменшення рівня злочинності в молодіжному середовищі;

- зменшення факторів, які впливають на вживання наркотиків та інших психоактивних речовин у дитячому та молодіжному середовищі;

- поліпшення системи здійснення соціального захисту дітей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями та членів їх сімей, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок.

Основними завданнями програми є:

- участь у реалізації загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

- забезпечення ефективного функціонування спеціалізованих формувань Лубенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі Центр), підвищення якості соціальних послуг;

- організація та проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг;

- сприяння розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання та соціальний супровід прийомних сімей;

- соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та ті, що що відбули покарання у формі позбавлення волі на певний строк або звільнені від покарань з випробувальним терміном;

- здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;

- формування навичок здорового способу життя та профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі;

- соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей;

- здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді, залучення учнівської молоді до громадських оплачуваних робіт під час літніх канікул;

- проведення загальноміських заходів до державних свят, соціальних та благодійних акцій, молодіжних вечірок, дитячих свят з метою організації змістовного дозвілля дітей, сімей та молоді.

- сприяння оздоровленню дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

- мобілізація громади щодо вирішення соціальних проблем сімей, дітей та молоді, підтримка та розвиток волонтерського руху;

- створення сприятливих умов для поліпшення становища дітей та молоді з особливими потребами.

- залучення громадськості до вирішення соціальних проблем, шляхом створення та розповсюдження соціальної реклами.

Пріоритетні напрями програми (діяльності Лубенського міського ЦСССДМ)

1. Забезпечення ефективного функціонування спеціалізованих формувань Центру:

- Служби соціальної підтримки сімей;

- Консультаційного пункту при жіночій консультації поліклінічного відділення Лубенської центральної міської лікарні;

- «Школи волонтерів».

2. Соціальна підтримка сім’ї

2.1. Соціальна профілактика сім’ї:

- підготовка молоді до сімейного життя;

- формування правосвідомості, відповідального та усвідомленого батьківства, запобігання ранньому соціальному сирітству (робота консультаційного пункту при жіночій консультації поліклінічного відділення Лубенської центральної міської лікарні);

- підтримка молодих сімей, які готуються до народження дитини;

- організація роботи з молодим подружжям щодо запобігання сімейних негараздів, дисгармонії в сімейних стосунках;

2.2. Соціальне обслуговування:

- соціальний патронаж багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- соціальна психолого-педагогічна, юридична, медико-соціальна, інформаційна допомога окремим категоріям сімей;

2.3. Соціальний супровід:

- забезпечення діяльності спеціалізованого формування « Служба соціальної підтримки сім’ї».

3. Розвиток трудової і соціальної активності молоді, забезпечення зайнятості молодих людей

- залучати молодь до виконання програм соціально-економічного розвитку м.Лубен, програм збереження та відтворення довкілля, об’єктів культурної спадщини;

- розширити практику організації громадських оплачуваних робіт, сприяти залученню до них старшокласників, а також молодих лубенців з числа підлітків, які опинилися у кризовому стані та схильних до антигромадської поведінки;

- надання допомоги молоді у визначенні своїх інтересів, нахилів та індивідуальних особливостей (тестування учнів загальноосвітніх шкіл міста);

- інформувати про професії та можливість їх отримання.

4. Формування правової культури, профілактика правопорушень серед дітей та молоді, пропаганда здорового способу життя

- надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу неповнолітніх, молоді, яка відбула покарання у формі позбавлення волі та умовно-засуджених;

- створити систему правової просвітницької роботи, спрямованої на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді з залученням ЗМІ міста;

- забезпечення проведення зовнішньо-профілактичних заходів у місті з метою профілактики дитячої бездоглядності, бродяжництва та жебрацтва (проведення рейдів «Діти вулиці», акцій за програмою « рівний-рівному»);

- активізувати роботу з функціонально-неспроможними сім’ями, з метою виховання дітей, які перебувають в особливо складних морально-психологічних умовах;

- удосконалити практику роботи відеокінолекторіїв з питань правового виховання неповнолітніх на базі навчальних закладів міста;

- забезпечити організацію систематичної просвітницької роботи щодо пропаганди здорового способу життя в навчальних закладах міста.

5. Соціально-реабілітаційна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами

- продовжити практику благодійних акцій: «Від душі до душі», «Ти не один», «Дітям від дітей»;

- підтримувати та розвивати творчі здібності дітей та молоді з особливими потребами. Організовувати та проводити фестивалі творчості «Повір у себе»;

- організація тематичних вечорів відпочинку та дитячих свят для дітей та робітничої молоді з особливими потребами.

6. Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді

- продовжити роботу спеціалізованого формування «Школа волонтерів»;

- підтримка та розвиток ініціатив молоді щодо формування здорового способу життя;

- організація змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання, пришкільних таборах відпочинку;

- розповсюджувати соціально-рекламну продукцію, фільми, відеоролики для проведення просвітницької роботи серед дітей та молоді.

Термін та механізм реалізації програми

Комплексна програма розрахована на 4 роки: 2011-2014 роки. На виконання даної програми Лубенський міський ЦСССДМ розробляє та затверджує план роботи Центру та його спеціалізованих формувань (на рік, місяць) відповідно до функцій, завдань центру, стратегічного плану розвитку міста, пріоритетних напрямів діяльності ЦСССДМ, положень даної Програми, програмно цільового методу фінансування. Раз на рік Центр звітує про свою роботу та виконання даної Програми міській раді.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в міському бюджеті та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Comments  

 
0 #2 Міська рада 09.07.2013 12:14
Шановна Вікторія! оскільки зараз місце вашого проживання у Лубенському районі, то зверніться із запитанням до Лубенської райдержадмініст рації http://www.adm-pl.gov.ua/old/lubny.
Цитувати
 
 
0 #1 Данилюк Вікторія 08.07.2013 14:14
Добрий день скажіть будьласка чи можу я оформити допомогу на дітей в м Лубни проживаемо в с Новоорівка Полтавської обл 6 років а прописані в Вінницькій обл с Тростянець маю двох дітей 10 та 4 років з чоловіком розписані але неживемо вже 6 років де він я незнаю аліментів неотримую я непрацюю паю немаю на другу дитину виплати отримувала по містю проживання Дуже вдячна за вашу відповідь
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Міські програми Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Комплексна програма «Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді м.Лубен на 2011-2014 роки»

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Міські програми Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Комплексна програма «Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді м.Лубен на 2011-2014 роки»

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua