КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «Соціальна робота із соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді м. Лубен у 2018-2020 роках»

Додаток

до рішення Лубенської міської ради

від 14 грудня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

«Соціальна робота із соціально вразливими

категоріями сімей, дітей та молоді м. Лубен

у 2018-2020 роках»

 

 

 

 

 

 

 

 

 


І. Паспорт Програми

 

1

Назва Програми

Комплексна програма соціальної роботи із соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді м. Лубен у 2018-2020 роках

2

Керівник та розпорядник бюджетних коштів  Програми

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3

Нормативно-правова база Програми

Конституція України, Закони України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства»,  «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 896 № «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»

4

Партнери по виконанню Програми

Служба у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, управління охорони здоров’я  виконавчого комітету Лубенської міської ради, спеціалісти сектору по роботі з органами самоорганізації населення виконавчого комітету Лубенської міської ради, Лубенський міськрайонний відділ з питань пробації, Лубенський міськрайонний центр зайнятості,  Лубенський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, громадські та благодійні організації міста

5

Цільові соціальні групи

Сім’ї, діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи

6

Джерела фінансування програми

Кошти міського бюджету

7

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8

Відповідальний за виконання Програми

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Постійне вдосконалення системи підтримки сім’ї, дітей та молоді, насамперед тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення належного виховання й розвитку дітей у сімейному середовищі, зміцнення моральності та формування стандартів здорового способу життя, є пріоритетними завданнями  соціальної та молодіжної політики української держави.

Сім'я є оптимальним середовищем для життя дитини, найважливішим чинником формування особистості, задоволення потреб і визначення її майбутнього. Нинішнє  становище сім'ї значною мірою відображає загальний стан усього суспільства, всі суперечності і наслідки процесів, які в ньому відбува­ються.

Для певної частини сімей міста актуальними залишаються проблеми бідності, безробіття, деструктивного способу життя, що часто призводять до девальвації моральних норм, послаблення основних родинних функцій та різних видів сімейного неблагополуччя. Саме сімейне неблагополуччя і байдужість оточення найчастіше призводять до бездоглядності, соціального сирітства, насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми, скоєння правопорушень, руйнації моральних цінностей, поширення наркоманії, алкоголізму та соціально небезпечних хвороб серед населення нашого міста.

Стабільність та економічний розвиток як суспільства, так і кожної окремо взятої територіальної громади, залежить від фізичного і духовного здоров'я сім'ї, дітей та молоді, від ставлення державної та місцевої влади до їх проблем, інтересів і потреб.  Тому одним з найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку нашого міста є забезпечення якісних і доступних соціальних послуг, спрямованих на формування відповідального батьківства, пропаганду сімейних цінностей і здорового способу життя, профілактику соціального сирітства, реалізацію права  кожної дитини на виховання в сім'ї, мобілізацію зусиль громади на вирішення проблем сімей, дітей та молоді.

Політичні, а згодом і військові дії на Сході держави призвели не лише до загострення  соціально-економічних проблем, а й до появи нових соціальних категорій населення, які потребують особливої уваги. Отже актуальність цієї програми обумовлена також і необхідністю надання соціальних послуг з реабілітації, адаптації та інтеграції як учасникам антитерористичної операції, так і внутрішньо перемішеним особам.

Таким чином забезпечення соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді  з числа соціально вразливих  категорій, реалізації їх прав і свобод є основним завданням Лубенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, на вирішення якого і спрямована ця Програма.

 

ІІІ. Мета і пріоритети Програми

 

Метою програми є створення сприятливих соціальних, економічних, організаційних передумов для вирішення нагальних проблем сімей, дітей та молоді міста шляхом проведення соціальної роботи з поліпшення або відновлення якості їх життєдіяльності, захисту прав і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, розвитку їх громадської та трудової активності.

Пріоритетними напрямками в реалізації Програми є:

-          забезпечення якості та доступності надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки;

 

-          формування засад відповідального батьківства та профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі;

 

-          профілактика соціального сирітства, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі;

 

-          участь в реалізації програм із соціального захисту, реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;

 

-          сприяння соціальній реінтеграції осіб, які мають проблеми з законом, профілактика рецидивної злочинності;

 

-          надання соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам.

 

ІV. Основні заходи Програми

 

№ з/п

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

1

Виявлення сімей дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та проведення з ними соціальної роботи

1) проведення оцінки потреб дитини та її сімї (особи);

 

 

 

2) участь у цільових рейдах з відвідування кризових сімей та профілактичних рейдах «Діти вулиці», «Канікули», «Урок»;

 

3) проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо формування засад відповідального батьківства, профілактики насильства  торгівлі людьми та інших негативних явищ серед сімей з дітьми;

 

4) ведення обліку сімей дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, здійснення їх соціального супроводу або надання їм комплексу соціальних послуг без здійснення соціального супроводу;

 

5) проведення перевірок цільового використання коштів державної допомоги при народженні дитини.

 

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

службою у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради;

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

 

 

 

управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради

2

Профілактика соціального сирітства, розвиток сімейних форм влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

1) забезпечення роботи консультативного пункту Лубенського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у жіночій консультації поліклінічного відділення Лубенської клінічної центральної міської лікарні з метою профілактики відмов від новонароджених дітей;

 

 

 

 

2) проведення інформаційної кампанії щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

 

3) здійснення підбору кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, сприяння у проходженні ними відповідної підготовки;

 

4) забезпечення соціального супроводження  прийомних сімей, які проживають у м. Лубнах;

 

5) організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає  у закладах для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей.

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

жіночою консультацією поліклінічного відділення Лубенської клінічної центральної міської лікарні

 

службою у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубенською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом Полтавської обласної ради;

Лубенським дитячим соціально-реабілітаційним центром «Надія»;

3

Забезпечення соціальної підтримки, реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

1) надання інформаційної і психологічної підтримки,   індивідуальних консультацій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та родинам загиблих учасників антитерористичної операції;

 

2) організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти);

 

3) організація санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції;

 

4) проведення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

 

 

 

 

5) участь в реалізації програми соціально-правового захисту учасників бойових дій та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції «Соціальна картка учасника АТО «УКРАЇНЦІ РАЗОМ!».

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради

 

Громадською Спілкою «Всеукраїнське Об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ РАЗОМ!»

4

Проведення соціальної роботи з особами, які перебувають в конфлікті з законом

1) здійснення початкової оцінки потреб неповнолітніх і молоді з числа осіб, які відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі або засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

 

2) надання соціальних послуг та організація соціального патронажу (за необхідності соціального супроводу) неповнолітніх і молоді, які відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі або засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

 

3) організація та проведення групових заходів з метою профілактики негативних явищ та попередження рецидиву правопорушень серед осіб, які перебувають в конфлікті з законом.

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубенським міськрайонним відділом з питань пробації

 

5

Надання соціальної підтримки внутрішньо перемішеним  особам

1) проведення початкової оцінки дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб з метою виявлення дітей, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів

 

2) сприяння в отриманні внутрішньо переміщеними особами інформаційної, психологічної, правової та гуманітарної допомоги

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

 

Полтавська обласна благодійна організація

«Спілка Самаритян»

Громадська організація «Крим СОС»

6

Розвиток трудової та соціальної активності окремих категорій сімей та молоді

1) проведення соціально-просвітницьких семінарів для безробітних з питань запобігання торгівлі людьми, проявів насильства, гендерної рівності тощо;

 

 

2) участь у залученні до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб;

 

 

 

 

 

 

 

3) сприяння у влаштуванні підлітків із соціально незахищених сімей на громадські оплачувані роботи в період літніх канікул.

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

 

 

управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради;

Лубенським міськрайонниим центром зайнятості

 

службою у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради

7

Проведення просвітницьких та масових заходів

1) участь в організації і проведенні загальноміських заходів до:

- Дня сімї;

- Міжнародного дня захисту дітей;

- Дня міста Лубни;

- Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями;

- Новорічних та Різдвяних свят;

 

 

2) участь у проведенні тематичних інформаційно-просвітницьких заходів для учнівської молоді міста

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

спільно з:

управлінням освіти

виконавчого комітету Лубенської міської ради;

 

 

 

 

 

 

V. Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету, передбачених на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

VI. Очікувані результати

 

-          підвищення ефективності та доступності надання соціальних послуг соціально вразливим категоріям сімей, дітей та молоді;

 

-          активізація соціально-профілактичної роботи із запобігання соціального сирітства, недопущення відмов матерів від новонароджених дітей;

 

-          забезпечення ефективного функціонування прийомних сімей і сприяння розвитку інших сімейних та альтернативних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

-          посилення соціально-правового захисту та забезпечення доступності послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

 

-          забезпечення санаторно-курортним відпочинком та оздоровленням учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих ветеранів, з числа учасників АТО;

 

-          зниження рівня девіантних проявів і недопущення рецидивної злочинності в дитячому та молодіжному середовищі;

 

-          посилення соціальної підтримки внутрішньо перемішених  осіб;

 

-          підвищення рівня соціальної захищеності, адаптованості та трудової активності сімей з дітьми;

 

-          зміцнення інституту сімї, формування засад відповідального батьківства та здорового способу життя,  в т.ч. і через поширення соціально-рекламної продукції.

 

 

 

Секретар міської ради                                                             О.В. Карпець

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Міські програми Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «Соціальна робота із соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді м. Лубен у 2018-2020 роках»

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Міські програми Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «Соціальна робота із соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді м. Лубен у 2018-2020 роках»

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua