Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги"

Звіт

про повторне відстеження  результативності  регуляторного

акта -  рішення  виконавчого комітету Лубенськоїміської ради від 27.07.2016 №178 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної належності, які надаються КП ВКЛМР «Ритуалсервіс»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність дії якого відстежується: рішення  виконавчого комітету міської ради від 27.07.2016 №178 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної належності, які надаються КП ВКЛМР «Ритуалсервіс».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради.

3. Цілі прийняття проекту регуляторного акта: встановлення економічно-обгрунтованої вартості надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 20 серпня -20 вересня 2017року

5.  Тип відстеження:  повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз статистичних та бухгалтерських даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність  регуляторного акта, а також способи їх одержання:

         Очікувана результативність регуляторного акта –  рішення  виконавчого комітету Лубенської міської ради від 27.07.2016 №178 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної належності, які надаються КП ВКЛМР «Ритуалсервіс» відстежувалася за кількісними показниками:

-  кількість укладених договорів між КП «Ритуалсервіс» та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

- кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо     порушень їхніх прав, які передбачені чинним законодавством ;

-  покращання обслуговування населення у галузі похоронної діяльності.

            8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта: головним чинником очікуваної результативності регуляторного акта є покращення обслуговування населення у галузі похоронної діяльності, урегулювання правових відносин між КП ВКЛМР «Ритуалсервіс», суб’єктами господарювання, які діють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами.

 

 

№ з/п

 

 

 

Показники

 

 

Одиниці виміру

Період відстеження

за 6 місяців   2016

за 6 місяців 2017

 

 

відхи-лення

Кількісні показники

1

Кількість укладених договорів між ритуальною службою та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг

 

шт.

 

 

3

 

3

 

0

2

Звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав, які передбачені чинним  законодавством

 

одиниць

 

0

 

0

 

0

 

 

 

Якісні показники*

1

Покращення обслуговування населення у галузі похоронної діяльності

за

4-бальною шкалою

 

3

 

3

 

0

2

Проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій сумісної роботи в галузі похоронної справи між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг

 

 

--

 

 

3

 

 

3

 

 

0

 

Примітка*: оцінка здійснена за 4-бальною системою, за якою 4 бали – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 3 бали – досягнуто більш ніж 50% результату якісного показника, 2 бали – досягнуто менше ніж на 50% результату якісного показника, 1 бал – практично не досягнуто.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 4.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.

Обсяг наданих ритуальних послуг – 216,254 тис. грн. за  6 місяців 2016 року;  156,246 тис. грн. за 6 місяців 2017 року.

Звернення громадян щодо надання ритуальних послуг по КП «Ритуалсервіс» за  6 місяців 2016 року – 154 чол.; за 6 місяців 2017 року - 89 чол.

9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності було встановлено, що сучасний рівень тарифів на ритуальні послуги не дозволяє покрити поточні витрати комунального підприємства на надання цих послуг.

На фінансову роботу підприємства суттєво вплинули зовнішні чинники (на які розробник регуляторного акта ефективно не може впливати): постійно зростаюча конкуренція у сфері надання ритуальних послуг та продажу ритуальних товарів, нерівні умови податкового навантаження комунального підприємства, що діє на загальній системі оподаткування і фізичних осіб підприємців – платників єдиного податку, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, зростання вартості інших матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості послуг. На ритуальному підприємстві міста збільшення собівартості мінімального переліку ритуальних послуг над собівартістю в установлених тарифах складає 30%, що має вплив на кількість та якість наданих послуг.

Таким чином, даний регуляторний акт, який був прийнятий з метою збалансування інтересів  споживачів ритуальних послуг та суб’єктів господарювання, які надають послуги, передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року №193, не має достатнього рівня досягнення визначених цілей та потребує повної зміни.

 

Міський голова

О.П. Грицаєнко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Регуляторна політика Звіти про відстеження Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги"

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Регуляторна політика Звіти про відстеження Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги"

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua