Порядок проведення виїзних прийомів

Виїзні прийоми громадян Лубенським міським головою,

заступниками Лубенського міського голови

(витяг з розпорядження Лубенського міського голови №166р від 08.04.2021 р.)

4.1. Виїзні прийоми громадян у Лубенській територіальній громаді проводяться Лубенським міським головою та його заступниками згідно з графіком, затвердженим Лубенським міським головою.

Інформація про дату, час та місце проведення  виїзних прийомів Лубенським міським головою та його заступниками розміщується на веб-сайті Лубенської міської ради та у населених пунктах Лубенської територіальної  громади.

4.2. Виїзні прийоми громадян здійснюються за попереднім записом у приміщеннях органів місцевого самоврядування .              

4.3.  Староста села (сіл):

- забезпечує оприлюднення відомостей щодо виїзного прийому;

- організовує попередній запис громадян на виїзний прийом;

- створює відповідні умови для проведення  прийому.

4.4. Для організації та проведення виїзних прийомів Лубенський міський голова та його заступники можуть залучати керівників управлінь, відділів та служб виконавчого комітету Лубенської міської ради, інших виконавчих органів.  

4.5. Прийом Героїв України, Героїв  Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким  присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

4.6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються багатодітні сім’ї, одинокі матері, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю та інші категорії громадян, які потребують соціального захисту.

4.7. Громадяни особисто повідомляють в усній чи письмовій формі своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, контактний телефон, статус заявника, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), надають документи та інші матеріали, що необхідні для  обґрунтування свого звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження мають бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані особисто уповноваженою особою.

4.8. При повторному зверненні громадянина на виїзний прийом відповідальною особою за роботу зі зверненнями громадян вивчаються матеріали з порушеного питання та здійснюється підбір матеріалів.

Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або заявнику було надано ґрунтовне роз’яснення згідно з чинним законодавством.

4.9. Лубенський міський голова та його заступники  під час виїзного прийому громадян розглядають питання по суті, надають відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживають заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

У разі, якщо виїзний прийом громадян не відбувся через поважні причини, прийом може бути перенесений на інший день.

4.10. Зміст усного звернення громадянина вноситься до картки заявника виїзного прийому і підписується посадовою особою, що здійснює прийом.

4.11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на виїзному прийомі неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду такого звернення громадянину, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь.

4.12. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції виконавчого комітету Лубенської міської ради, посадова особа, що здійснює особистий прийом надає громадянину роз’яснення, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості сприяє в цьому (надає адресу, номер телефону).

4.13. Сектор звернень громадян та контролю загального відділу:

- готує матеріали стосовно звернень громадян, які попередньо записані на виїзний прийом;

- здійснює обробку реєстраційно-контрольних карток і звернень громадян, які надійшли під час виїзного прийому, контролює дотримання строків виконання доручень, наданих під час проведення особистих виїзних прийомів, та надання відповідей заявникам.

Меню

Перекладач жестової мови
Ти як?
Ти як? Перекладач жестової мови