Офіційний веб-сайт Лубенської міської ради

  Щодня, о 9 годині, вшануй пам’ять загиблих співвітчизників хвилиною мовчання

  Просимо залучатися усіх бажаючих жителів територіальної  громади стати присяжним!

              Просимо залучатися усіх бажаючих жителів територіальної 

  громади стати присяжним!

         Відповідно до статей 64, 65 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Лубенською міською радою розпочинається робота щодо формування та затвердження на строк 2023-2026 роки списків присяжних Лубенського міськрайонного суду.

        Термін подання заяв (згода бути присяжним) - до 03 квітня 2023 року.

  Документи подаються за адресою:

  • вул. Я.Мудрого, 33, м.Лубни (каб. 309).

        Особам, які бажають стати присяжними, необхідно подати наступний пакет документів:

          Після закінчення строку подачі документів буде створена робоча група з питань формування списків присяжних, на засіданні якої будуть розглянуті подані документи і сформовані списки присяжних, які надалі будуть затверджені рішенням Лубенської міської ради.

        

                                                       УВАГА!

           Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом, і надав згоду бути присяжним.

         Не включаються до списків присяжних громадяни:

  1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

  2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

  3) які мають незняту чи непогашену судимість;

  4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

  5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

  6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

  7) особи, які не володіють державною мовою.

          Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

         Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

         Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4-6 частини сьомої статті 56 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а саме:

  1) справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

  2) дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів;

  4) виявляти повагу до учасників процесу;

  5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

  6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

  Додати коментар


  Меню