Офіційний веб-сайт Лубенської міської ради

  Щодня, о 9 годині, вшануй пам’ять загиблих співвітчизників хвилиною мовчання

  Оголошується конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування

  Виконавчий комітет Лубенської міської ради оголошує конкурс з  визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу організації  забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників  на автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської територіальної громади.

  Основні умови конкурсу:

  У конкурсі можуть брати участь Претенденти, які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок), а також Умовами проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації  забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської територіальної громади, затвердженими рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради від 23.06.2021 р. № 138.

  Вимоги до Претендентів на участь у конкурсі:

  1. Претендент повинен мати досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень не менш, як три роки.
  2. Претендент повинен мати відповідні матеріально-технічні ресурси та технології, кадрове та програмне забезпечення.
  3. Претендент повинен мати фахівців у галузі автомобільного транспорту.

  4. Претендент повинен бути здатним виконувати функції, які покладають на робочий орган, а саме:

  - підготовка матеріалів щодо умов конкурсу на визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування;

  - підготовка паспортів автобусних маршрутів;

  - перевірка достовірності одержаної інформації, викладеної в документах, поданих перевізником-претендентом на конкурс;

  - аналіз одержаних пропозицій та їх оцінка (проведення аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу);

  - аналіз виконання перевізником, який став переможцем попереднього конкурсу з перевезення пасажирів, умов укладеного договору;

  - здійснення моніторингу роботи транспортних засобів на автобусних маршрутах загального користування;

  - підготовка проєктів договорів між Організатором та автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу;

  - підготовка інших матеріалів з питань організації пасажирських перевезень.

  5. До участі в конкурсі не допускається підприємство (організація), яке:

  - надає послуги з перевезень;

  - провадить діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень;

  - представляє інтереси окремих автомобільних перевізників;

  - визнане банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, або перебуває у стадії ліквідації;

  - подало для участі у конкурсі документи не в повному обсязі, неналежним чином оформлені, або такі, що містять недостовірну інформацію.

  Договір на виконан­ня функцій робочого органу з переможцем конкурсу Організатор укладає строком не більш, як на 3 роки.

  Перелік документів, що подаються для участі у конкурсі:

  - заява на участь у конкурсі встановленого зразка;

  - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

  - копія установчого документа (статуту підприємства (організації));

  - копія договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення, пристосоване для виконання функцій робочого органу і прийому перевізників;

  - довідка з регіонального підрозділу Укртрансбезпеки про відсутність (наявність) ліцензії на право проваджен​ня господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

  - довідка про матеріально-технічне оснащення, програмне забезпечення, що використовуватиметься для накопичення, обробки та аналізу інформації, у довільній формі за підписом керівника;

  - довідка у довільній формі за підписом керівника, яка підтверджує наявність та відповідність кваліфікованих фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх рівень освіти та кваліфікації;

  - документальне підтвердження наявності у Претендента досвіду роботи не менш, як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

  - плановий розрахунок  витрат підприємства (організації), пов'язаних з підготовкою документів до конкурсу з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської територіальної громади, з урахуванням п. 60 Порядку.

  Документи подаються у письмовій формі, завірені печаткою та підписом уповноваженої посадової особи Претендента. Копії документів, що подаються на конкурс, завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою. Документи складаються державною мовою. Претендент подає документи у відкритому конверті (пакеті), на якому зазначається його найменування та адреса з поміткою «Заява про участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу». Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не у повному обсязі, не приймаються.

  Строк подання та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

  Документи для участі у конкурсі приймаються відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради у паперовій формі до 30.03.2023 року  включно за адресою: 37500, м.Лубни, вул. Я.Мудрого, 33, кімн. 410. Години роботи: понеділок-четвер - з 08:00 до 17:15 год., п’ятниця - з 08:00 до 16:00 год. (перерва з 12:00 до 13:00 год.).

  Місце, дата та час проведення конкурсу, телефон для довідок з питань проведення конкурсу:

  Конкурс відбудеться  18.04.2023 року о 14:00 год. в залі засідань виконавчого комітету Лубенської міської ради.

  Отримати інформацію з питань проведення конкурсу можна у відділі економічного  розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради за телефоном 72-739.

  Виконавчий комітет Лубенської міської ради

  Додати коментар


  Меню