ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф з обмеженим доступом «Для службового користування»

 

1. Сфера оборонної та мобілізаційної роботи

1.1. Відомості за окремими напрямками (показниками) про розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 №383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2021 за №52/35674 (далі – Звід відомостей, що становлять державну таємницю).

1.2. Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та підлягають охороні і обороні в особливий період.

1.3. Відомості про будівництво військових об’єктів та переобладнання цивільних об’єктів для використання військовими формуваннями.

1.4. Відомості про формування, розформування, переформування, реорганізацію, перейменування військових об’єднань, з’єднань, частин, установ.

1.5. Відомості про чисельність призовників, приписаних до призовної дільниці.

1.6. Відомості за окремими показниками про чисельність військовозобов’язаних, які перебувають на військовому (у тому числі на спеціальному) обліку у Лубенському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, та чисельність військовозобов’язаних, призначених на комплектування військ (сил).

1.7. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за виконавчим комітетом Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.8. Відомості за окремими показниками про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку, ліміт її вилучення, про кількість техніки, призначеної для комплектування військ (сил), її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

1.9. Відомості про поштові, телефонні та телеграфні реквізити військових частин та установ, якщо в них згадуються їх дійсні найменування (за винятком тих військових структур, яким умовна назва «військова частина» не присвоєна).

1.10. Відомості за окремими показниками про ступені бойової готовності військових частин та установ, їх штабів та пунктів управління, терміни переведення їх у вищі ступені бойової готовності.

1.11. Відомості про зміст та результати інспекційних перевірок, навчань, тренувань і занять з бойової підготовки військових частин і установ.

1.12. Відомості про пункти управління, вузли зв’язку, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.13. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями), виписки з таблиці позивних посадових осіб, виписки з радіоданих.

1.14. Відомості про можливість конкретних районів та населених пунктів щодо розміщення евакуйованого і розосередженого населення територіальної громади на особливий період.

1.15.Відомості про транспортні можливості територіальної громади, пропускну спроможність доріг для евакуації і розосередження населення.

1.16. Зведені відомості про наявність, стан і будівництво захисних споруд; тактико-технічні дані сховищ і ступінь їх захисту по територіальній громаді.

1.17. Відомості про час приведення в готовність і строки заповнення населенням захисних споруд і приміщень, що призначені під сховища і використовуються в мирний час для потреб народного господарства.

1.18. Відомості за окремими показниками про стан готовності цивільного захисту  територіальної громади до дій за призначенням під час проведення навчань і тренувань щодо введення ступенів готовності переведення цивільного захисту з мирного на воєнний стан.

1.19. Відомості за окремими показниками про місця зберігання, відповідальних зберігачів, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

1.20. Відомості (звіти, акти тощо) про інвентаризацію матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

1.21. Відомості за окремими показниками про розробку та уточнення документів мобілізаційного характеру, якщо не розкривається їх зміст.

1.22. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва продукції військового призначення, речового майна, продовольства для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, населення, національної економіки України за умов особливого періоду.

1.23. Відомості (акти, довідки, огляди тощо) про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи для забезпечення функціонування економіки в умовах особливого періоду.

1.24. Відомості за окремими показниками про заходи з життєзабезпечення населення Лубенської територіальної громади в особливий період

1.25. Відомості про навчальні програми з підготовки та підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів.

1.26. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення посадових осіб, які підлягають оповіщенню при введенні надзвичайного стану чи особливого періоду.

1.27. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

1.28. Відомості про незнижувальний запас паливно-мастильних матеріалів, що знаходяться на території Лубенської громади.

1.29. Відомості за окремими показниками про перевезення залізничним, автомобільним  транспортом військових та спеціальних вантажів, військового контингенту, спецконтингенту.

 

2. Сфера цивільного захисту

2.1.   Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

2.2. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот, розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

2.3.   Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

2.4. Відомості (акти, довідки, огляди, доповідні записки тощо) про результати перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

2.5. Відомості щодо складу та побудови регіональної (обласної) та місцевої системи оповіщення.

2.6. Виписки з радіоданих.

2.7. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.8. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період в цілому, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.9. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об`єктів, які віднесені до І, ІІ ступенів хімічної небезпеки в цілому  по громаді (місце розташування об`єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об`єкті).

2.10. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об`єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

2.11. Перелік об`єктів, що належать до категорій з цивільного захисту  в цілому по громаді.

2.12. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні

напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, що плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів Лубенської територіально громади.

2.13. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту в цілому по Лубенській територіальній громаді та її окремих населених пунктах.

2.14. Методичні рекомендації, вказівки щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.

2.15. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підлягають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.16. Відомості щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

2.17. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

2.18. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

2.19. Відомості про можливість конкретних населених пунктів щодо розміщення евакуйованого населення  на особливий період.

2.20. Відомості щодо організації, побудови системи зв'язку органів та підрозділів місцевої ланки цивільного захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.

2.21. Зведений перелік об’єктів, які продовжують роботу в особливий період.

2.22. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони, крім тих, що становлять державну таємницю.

2.23. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

2.24. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно- територіальних одиниць.

2.25. Основні показники цивільного захисту Лубенської територіальної громади, суб’єкта господарювання за формою, визначеною Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.26. План цивільного захисту на особливий період (в тому числі об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з ЦЗ).

2.27.  Зведені відомості про використання захисних споруд ЦЗ для потреб населення.

 

3. Сфера охорони державної таємниці

3.1. Відомості щодо надання або переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

3.2. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

3.3. Відомості за окремими показниками про заходи з організації охорони державної таємниці, планування та фактичний стан цієї роботи конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

3.4. Зведені відомості (акти, протоколи, описи, переліки, картки, журнали обліку тощо) щодо обліку, зберігання, приймання, відправлення, перевірки наявності, перегляду грифів секретності, прийому, передачі, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації, номенклатури секретних справ.

3.5. Назва матеріального носія секретної інформації з його реєстраційним номером.

3.6. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

3.7. Відомості щодо облікової картки громадянина про надання йому допуску та доступу до державної таємниці, мотивовані запити до органу СБУ стосовно його надання.

3.8. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

3.9. Відомості про переліки посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

3.10. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації.

3.11. Зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режимів, акти обстеження режимних приміщень (зон, територій).

3.12. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

 

4. Сфера діяльності господарського комплексу 

4.1. Відомості про обсяги товарообігу, виробництва та реалізації продукції та послуг суб’єктів господарювання Лубенської територіальної громади у розрізі підприємств.

4.2. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у сфері господарського комплексу.    

4.3. Відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств Лубенської територіальної громади.

4.4. Відомості щодо основних техніко-економічних показників (ТЕП) промисловості у розрізі підприємств.

4.5. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій щодо їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

4.6. Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

4.7. Матеріали стосовно перспектив нарощування експорту товарів підприємств Лубенської територіальної громади.

4.8. Відомості, що містять інформацію про міжнародні договори та обсяги зовнішньоторго­вельних операцій у розрізі підприємств.

 

5. Сфера зв’язку 

5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

5.2. Відомості про радіодані внутрішньообласного та державного рівнів  

системи радіозв’язку, що не становлять державну таємницю.

5.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.5. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.6. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

5.7. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв'язку.

5.8. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку.

                                  

6. Сфера технічного захисту інформації

6.1.Відомості службової інформації в інформаційно-комунікаційній мережі, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якою дає змогу ініціювати несанкціоновані дії та втручання в роботу внутрішніх мереж.

6.2. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації.

6.3. Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

6.4. Відомості про характеристику засобів забезпечення технічного захисту службової інформації, якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації.

6.5. Відомості про діючі у виконавчому комітеті Лубенської міської ради нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

6.6. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

6.7. Програмне забезпечення функціональних комплексних завдань, в яких використовується службова інформація.

 

7. Сфера житлово-комунального господарства 

7.1. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

7.2. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

7.3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

7.4. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

7.5. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

 

8. Сфера безпеки і охорони правопорядку

8.1. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

8.2. Відомості про дійсні найменування та пункти дислокації військових та спеціальних формувань правоохоронних органів.

8.3. Відомості за окремими показниками про організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу, завдання, результати діяльності, фінансове і матеріально-технічне забезпечення, наявність та кількість спеціальних засобів конкретного правоохоронного органу (установи кримінально-виконавчої системи).

 

9. Сфера будівництва та архітектури 

9.1. Планшети топографо-геодезичного знімання масштабу 1:2000

9.2. Планшети топографо-геодезичного знімання масштабу 1:500

9.3. Топографо-геодезичне знімання масштабу 1:2000 у цифровому растровому вигляді з прив’язкою в міській системі координат на базі УСК-2000.

9.4. Топографо-геодезичне знімання масштабу 1:500 у цифровому растровому вигляді з прив’язкою в міській системі координат на базі УСК-2000.

9.5. Топографо-геодезичне знімання масштабу 1:5000 у цифровому растровому вигляді з прив’язкою в міській системі координат на базі УСК-2000.

9.6. Внутрішньовідомча службова кореспонденція: доповідні записки, довідки, інші документи, пов’язані з процесом прийняття рішень, розробкою напряму діяльності відділу ДАБК та які передують публічному обговоренню та/або їх прийняттю. Інформація, що міститься в наказах начальника відділу ДАБК, листах, матеріалах заходів контролю та інших документах, які знаходяться у користуванні відділу ДАБК та пов’язані зі здійсненням контрольних функцій. Така інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва відділу ДАБК та прийнята для остаточного рішення за фактами, яких стосується інформація, якщо це не завдасть шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочинам.

9.7. Кореспонденція між зацікавленими органами виконавчої влади щодо розроблення та погодження проєктів нормативно-правових актів.

9.8. Листи, довідки, висновки та інші документи, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, запобіганню заворушенням чи злочинам, охороні здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобіганню розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

9.9. Документи відділу ДАБК, що містять службову інформацію з обмеженим доступом інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 

 

10. Сфера культури

10.1. Інформація, що міститься в документах Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію: доповідні записки, рекомендації, пов'язані зі здійсненням контрольних, наглядових функцій.

10.2. Відомості, які містяться в документах інших державних органів, у тому числі з грифом «Для службового користування». Ця інформація може надаватися лише з дозволу цих органів.

10.3. Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення художніх цінностей.

10.4. Відомості про представлення до нагородження державними, урядовими нагородами, нагородами Верховної Ради України та галузевими нагородами (до офіційного їх присвоєння).

10.5. Інша інформація, пов'язана з процесом прийняття рішень, та яка  передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

10.6. Відомості результатів конкурсів до їх завершення і офіційного оприлюднення.

10.7. Персональні дані та зміст трудових угод, укладених Управлінням культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради з працівниками підпорядкованих закладів.

 

11. Інше 

11.1. Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані із розробкою напряму діяльності виконавчих органів Лубенської міської ради, їх структурних підрозділів або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень виконавчого комітету Лубенського міського голови і передують публічному обговоренню та/або прийняттю таких рішень та розпоряджень.

11.2. Документи виконавчого комітету Лубенської міської ради, що містять службову інформацію інших державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Лубенської територіальної громади.

11.3. Відомості про персональні дані працівників виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

11.4. Фондові справи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які зберігаються в архівному секторі, матеріальним носіям яких установою-укладачем присвоєно гриф «Для службового користування».

11.5. Заходи з евакуації документів Національного архівного фонду та документів ліквідованих підприємств, що зберігаються в архівному секторі виконавчого комітету Лубенської міської ради у разі настання особливого стану.

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Лубенської міської  ради                                                                                                Юлія БІЛОКІНЬ

 

 Розпорядження міського голови

Меню

Перекладач жестової мови
Ти як?
Ти як? Перекладач жестової мови