Сайт працює у тестовому режимі

Офіційний веб-сайт Лубенської міської ради

  Пошук

  Ми на Мапі

  Наші Контакти

  Ми в Facebook

  Ми в YouTube

  ПЕРЕЛІК
  відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф з обмеженим доступом
  ”Для службового користування”

   

  1. Сфера оборонної та мобілізаційної роботи

  1.1. Відомості за окремими напрямками (показниками) про розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за № 902/11182 (зі змінами) (далі – Звід відомостей, що становлять державну таємницю).

  1.2. Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та підлягають охороні і обороні в особливий період.

  1.3. Відомості про будівництво військових об’єктів та переобладнання цивільних об’єктів для використання військовими формуваннями.

  1.4. Відомості про формування, розформування, переформування, реорганізацію, перейменування військових об’єднань, з’єднань, частин, установ.

  1.5. Відомості про чисельність призовників, приписаних до призовної дільниці міста.

  1.6. Відомості за окремими показниками про чисельність військовозобов’язаних, які перебувають на військовому (у тому числі на спеціальному) обліку у Лубенсько-Оржицькому об’єднаному міському військовому комісаріаті, та чисельність військовозобов’язаних, призначених на комплектування військ (сил).

  1.7. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за виконавчим комітетом Лубенської міської ради, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

  1.8. Відомості за окремими показниками про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку, ліміт її вилучення, про кількість техніки, призначеної на комплектування військ (сил), її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

  1.9. Відомості про поштові, телефонні та телеграфні реквізити військових частин та установ, якщо в них згадуються їх дійсні найменування (за винятком тих військових структур, яким умовна назва „військова частина” не присвоєна).

  1.10. Відомості за окремими показниками про ступені бойової готовності військових частин та установ, їх штабів та пунктів управління, терміни переведення їх у вищі ступені бойової готовності.

  1.11. Відомості про зміст та результати інспекційних перевірок, навчань, тренувань і занять з бойової підготовки військових частин і установ.

  1.12. Відомості про пункти управління, вузли зв’язку, на які не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

  1.13. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями „Каштан” та „Стихія”), виписки з таблиці позивних посадових осіб, виписки з радіоданих.

  1.14. Відомості про можливість конкретних районів та населених пунктів щодо розміщення евакуйованого і розосередженого населення міста на особливий період.

  1.15. Відомості про транспортні можливості міста, пропускну спроможність доріг для евакуації і розосередження населення.

  1.16. Зведені відомості про наявність, стан і будівництво захисних споруд; тактико-технічні дані сховищ і ступінь їх захисту по місту.

  1.17. Відомості про час приведення в готовність і строки заповнення населенням захисних споруд і приміщень, що призначені під сховища і використовуються в мирний час для потреб народного господарства.

  1.18. Відомості за окремими показниками про стан готовності цивільної оборони  міста до дій за призначенням під час проведення навчань і тренувань щодо введення ступенів готовності переведення цивільної оборони з мирного на воєнний стан.

  1.19. Відомості за окремими показниками про місця зберігання, відповідальних зберігачів, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

  1.20. Відомості (звіти, акти тощо) про інвентаризацію матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

  1.21. Відомості за окремими показниками про розробку та уточнення документів мобілізаційного характеру, якщо не розкривається їх зміст.

  1.22. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва продукції військового призначення, речового майна, продовольства для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, населення, національної економіки України за умов особливого періоду.

  1.23. Відомості (акти, довідки, огляди тощо) про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності виконавчого комітету Лубенської міської ради, підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи для забезпечення функціонування економіки міста в умовах особливого періоду.

  1.24. Відомості за окремими показниками про заходи з життєзабезпечення населення міста в особливий період

  1.25. Відомості про навчальні програми з підготовки та підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів.

  1.26. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення посадових осіб, які підлягають оповіщенню при введенні надзвичайного стану чи особливого періоду.

  1.27. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

  1.28. Відомості про незнижувальний запас паливно-мастильних матеріалів, що знаходяться на території міста.

  1.29. Відомості за окремими показниками про перевезення залізничним, автомобільним  транспортом військових та спеціальних вантажів, військового контингенту, спецконтингенту.

   

  2. Сфера цивільного захисту

  2.1. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

  2.2. Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот, розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

  2.3.Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

  2.4. Відомості (акти, довідки, огляди, доповідні записки тощо) про результати інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки міста.

  2.5. Відомості щодо складу та побудови регіональної (обласної) системи оповіщення.

  2.6. Виписки з радіоданих.

  2.7. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

  2.8. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період  міста Лубни в цілому, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

  2.9. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об`єктів, які віднесені до І, ІІ ступенів хімічної небезпеки в цілому  по місту (місце розташування об`єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об`єкті).

  2.10. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об`єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

  2.11. Перелік об`єктів, що належать до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)  в цілому по місту .

  2.12. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні

  напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, що плануються (реалізованих) у

  генеральному плані забудови міста Лубни.

  2.13. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в цілому по місту.

  2.14. Методичні рекомендації, вказівки щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.

  2.15. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підлягають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

  2.16. Відомості щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

  2.17. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

  2.18. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

  2.19. Відомості про можливість конкретних районів та населених пунктів щодо розміщення евакуйованого населення  міста на особливий період.

   

  3. Сфера охорони державної таємниці

  3.1. Відомості щодо надання або переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

  3.2. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

  3.3. Відомості за окремими показниками про заходи з організації охорони державної таємниці, планування та фактичний стан цієї роботи конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

  3.4. Зведені відомості (акти, протоколи, описи, переліки, картки, журнали обліку тощо) щодо обліку, зберігання, приймання, відправлення, перевірку наявності, перегляду грифів секретності, прийом, передачу, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації, номенклатури секретних справ.

  3.5. Назва матеріального носія секретної інформації з його реєстраційним номером.

  3.6. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

  3.7. Відомості щодо облікової картки громадянина про надання йому допуску та доступу до державної таємниці, мотивовані запити до органу СБУ стосовно його надання.

  3.8. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

  3.9. Відомості про переліки посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

  3.10. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації.

  3.11. Зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режимів, акти обстеження режимних приміщень (зон, територій).

  3.12. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

   

  4. Сфера діяльності господарського комплексу

  4.1. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій міста.

  4.2. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств міста.

  4.3. Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладання договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

  4.4.Узагальнена інформація про наявність зерна у суб’єктів зберігання відповідно до поданих ними декларацій.

  4.5. Документи на оформлення разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічні операції суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію – індивідуальний режим ліцензування.

  4.6. Документи на видачу ліцензій на експорт, імпорт товарів.

  4.7. Документи, отримані для надання висновку щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

  4.8. Документи, отримані для державної реєстрації іноземних інвестицій та для державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

   

  5 Сфера зв’язку.

  5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

  5.2. Відомості про радіодані внутрішньообласного та державного рівнів  

  системи радіозв’язку, що не становлять державну таємницю.

  5.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

  5.4. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

  5.5. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять державну таємницю).

  5.6. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

  5.7. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв'язку.

  5.8. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку.

   

  6. Сфера житлово-комунального господарства

  6.1. Дані про координати об’єктів  комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

  6.2. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення води.

  6.3. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення  міста, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

  6.5. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

  6.6. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання.

   

  7. Сфера технічного захисту інформації

  7.1. Відомості про взаємодію виконавчого комітету міської ради з  військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.

  7.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-

  комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

  7.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

  7.4. Відомості за окремими показниками про методики контролю ефективності протидії технічним розвідкам та характеристики засобів протидії, якщо вони не розкривають норми протидії або вимоги щодо її забезпечення.

  7.5. Відомості про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок, якщо не розкривається організація системи протидії їм.

  7.6. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

  7.8. Відомості про діючі у виконавчому комітеті міської ради нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

  7.9. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

   

  8. Сфера безпеки і охорони правопорядку

  8.1. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

  8.1. Відомості про дійсні найменування та пункти дислокації військових та спеціальних формувань правоохоронних органів.

  8.2. Відомості за окремими показниками про організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу, завдання, результати діяльності, фінансове і матеріально-технічне забезпечення, наявність та кількість спеціальних засобів конкретного правоохоронного органу (установи кримінально-виконавчої системи).

   

  9. Сфера будівництва та архітектури

  9.1. Плани міста та інших населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

  а) 1: 50000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної;

  б) 1: 100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

  9.2. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів      1: 10000 - 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

  9.3. Плани міста масштабу 1: 10000 - 1: 20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

  9.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1 : 50000 - 1: 200000, карти ділянок рік масштабів 1: 25000-1: 50000.

  9.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК 2000 і СК - 42 та зв'язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

  9.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на територї України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою ж точністю.

  9.7. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км.кв.

   

  10. Сфера культури

  10.1. Зведені відомості про розташування пам’яток археології місцевого та національного значення.

  10.2. Відомості про склад і зміст музейних колекцій, переліки експонатів комунальних музеїв міста, віднесених до предметів Музейного фонду України.

   

  11. Інше

  11.1. Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності виконавчих органів міської ради, їх структурних підрозділів або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

  11.2. Документи виконавчого комітету міської ради, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

  Керуючий справами виконавчого комітету  міської ради                                                                                        В.М.Даценко

   Розпорядження міського голови

  Меню

  Перейти на старий сайт