Комарова Маргарита Феліксівна

Секретар міської ради

 

Звіт секретаря міської ради

komarova 2 3

Автобіографія

Народилася 13 липня 1967 року в місті Свободний Амурської області. Українка, громадянка України.

З 1974 року до 1984 року навчалась у Лубенській середній школі №3.

Трудову діяльність розпочала у вересні 1984  року загортальником виробів II розряду Лубенського Хімфармзаводу, де працювала до листопада 1984 року.

З  1984 року до 1987 року працювала старшою піонервожатою  Лубенської середньої школи №1.

Вищу освіту отримала у Черкаському педагогічному інституті, де навчалась  з 1987 року до 1992 року на філологічному факультеті за спеціальністю вчитель російської мови та літератури.

У серпні 1992 року призначена на посаду педагога-організатора та вчителя російської мови та літератури Лубенської середньої школи №1. З  1997 року переведена на посаду заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яку обіймала до 2016 року.

З вересня 2012 року по червень 2013 року навчалась у магістратурі Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

У січні  2016 року була призначена на посаду керуючого справами виконавчого комітету Лубенської міської ради, де працювала до завершення повноважень ради сьомого скликання.

На місцевих виборах 2020 року була обрана депутатом Лубенської міської ради.

26 листопада 2020 року на першій сесії міської ради восьмого скликання обрана секретарем Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

 

Повноваження

Секретар Лубенської міської ради обирається міською радою з числа її депутатів на строк повноважень міської ради та працює в раді на постійній основі у порядку, передбаченому законодавством.

Секретар Лубенської міської ради:

- забезпечує виконання Конституції України і Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи виконавчого комітету Лубенської міської ради та рішень Лубенської   міської  ради,  її  виконавчого комітету, розпоряджень Лубенського міського голови;

- відповідає згідно розподілу повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях постійних депутатських комісій, пленарних засіданнях Лубенської міської ради, засіданнях виконавчого комітету Лубенської міської ради;

- подає свої пропозиції до планів роботи Лубенської міської ради,  плану заходів виконавчого комітету Лубенської міської ради на квартал та на тиждень;

- забезпечує згідно розподілу повноважень взаємодію виконавчого комітету, Лубенської міської ради з обласною державною адміністрацією, обласною радою, підрозділами центральних органів виконавчої влади, що діють у межах Лубенської територіальної громади, органами самоврядування та самоорганізації населення в процесі підготовки, прийняття і реалізації розпорядних та інших документів, а також поточної діяльності Лубенської міської ради,  виконавчого комітету та їх структурних підрозділів;

- бере участь в розгляді питань на засіданнях постійних депутатських комісій, сесіях Лубенської міської  ради, засіданнях виконавчого комітету,  у роботі обласної ради, обласної державної адміністрації та їх структурних підрозділів відповідно до розподілу повноважень;  колегіальних органів (комісій, робочих груп тощо);

- виконує інші повноваження за дорученнями Лубенського міського голови, Лубенської  міської ради та її виконавчого комітету.

Секретар міської ради:

  • у випадках, передбачених чинним законодавством та Регламентом Лубенської міської ради, скликає сесії міської ради, веде засідання ради та підписує рішення;
  • організовує підготовку сесій міської ради та питань, що вносяться на розгляд ради;
  • повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час та місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
  • за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  • сприяє депутатам міської ради у здійснення їх повноважень;
  • організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, повʼязаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • забезпечує зберігання у раді офіційних документів, повʼязаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  • вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, повʼязані з діяльністю міської ради та її органів;
  • забезпечує організацію роботи постійних та тимчасових депутатських комісій.

Секретар міської ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проєктів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проєктів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови та колегії відповідно до Регламенту Лубенської міської ради.

На період відсутності Лубенського міського голови вирішує питання  діяльності Лубенської міської ради, які потребують доступу до державної таємниці, забезпечує виконання режиму секретності в органі місцевого самоврядування.

Бере участь у розробці нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Лубенської міської ради  та її виконавчих органів, проєктів рішень і розпоряджень нормативно-правового характеру. Бере участь у проведенні експертизи цих актів  зі спеціально уповноваженою комісією, створеною виконавчим комітетом Лубенської міської ради.

Безпосередньо секретарю Лубенської міської ради підпорядковані:

- відділ організаційного забезпечення діяльності ради та органів самоорганізації населення виконавчого комітету Лубенської міської ради;

- відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Лубенської міської ради;

- відділ технічних засобів та програмного забезпечення виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Очолює діяльність при виконавчому комітеті Лубенської міської ради:

- комісії з розгляду питань надання твердого палива у вигляді дров та матеріальної допомоги населенню Лубенської територіальної громади;

- комісії  з питань формування у 2020 році пропозицій щодо  потреби  в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Меню

Перекладач жестової мови
Ти як?
Ти як? Перекладач жестової мови