Офіційний веб-сайт Лубенської міської ради
  Щодня, о 9 годині, вшануй пам’ять загиблих співвітчизників хвилиною мовчання

  Конкурс на заміщення вакантної посади посади директора КП «Ритуалсервіс»

   

  Конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора КП «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області відповідно до розпорядження Лубенського міського голови від 22 березня 2022 року № 113 р оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КП «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області:

  1. Комунальне підприємство "Ритуалсервіс" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області ЄДРПОУ 31781805:

  Юридична адреса :

  Україна, 37500, Полтавська область, м. Лубни, вулиця Березова,55

  ел.адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Види економічної діяльності:

  • організування поховань і надання суміжних послуг (основний);

  • лісопильне і стругальне виробництво;

  • діяльність із охорони та використання памяток історії, будівель та інших памяток культури;

  • інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

  • інший пасажирський наземний транспорт;

  • вантажний автомобільний транспорт;

  • діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

  Структура підприємства додаток 1 до оголошення.

  Статут підприємства додаток 2 до оголошення.

  Кошторисні призначення для забезпечення фінансової діяльності підприємства додаток 3 до оголошення.

  2. Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення до 27.04.2022 за адресою: м. Лубни пл. Академіка О. Бекетова, 19, каб. 15, тел. для довідок 74-801, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з приміткою «на конкурс».

  3. Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі — претендент), подає особисто або надсилає поштою Конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1) заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 4 до оголошення;

  2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

  3) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи не менше трьох років;

  4) копію(ї) документа (ів) про вищу освіту (не нижче ступеня магістра (спеціаліста)), науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства;

  5) біографічну довідку (резюме);

  6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (вимоги до конурсної пропозиції додаток 5 до оголошення);

  7) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 6 до оголошення;

  8) попередження стосовно встановлених Законом України  “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 7 до оголошення;

  9) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”);

  Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

  1. Вимоги до кандидатів на керівну посаду:

  4.1. Кандидатом на керівну посаду може бути особа, яка:

  1. має вищу освіту (не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

  2. має трудовий стаж не менше 3 років на керівних посадах;

  3) володіє державною мовою;

  4) відповідає іншим вимогам до керівника суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

  4.2. Не може бути кандидатом на керівну посаду особа, яка:

  1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;
  2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

  3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
  4) є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;
  5) призначення якої на посаду керівника комунального підприємства суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави (держав), або осіб без громадянства;
  6) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою або призначення якої може спричинити реальний, потенційний конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

  7) не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) у випадку, якщо повинна була її подавати.

  5. Оплата праці керівника підприємства здійснюється відповідно до Закону України «Про оплату праці», Постанови КМУ від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств», контракту та колективного договору.

  Істотні умови контракту: здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом.

  Контракт з керівником укладається строком на три роки.

  1. Перше засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів призначено на 03 травня 2022 року за адресою м. Лубни вул. Ярослава Мудрого, 33 (зал засідань).

   

   

   

  Додаток 1 до оголошення

   

  Структура Комунального підприємства "Ритуалсервіс"

  Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

   


  з/п 

  Назва структурного підрозділу та посад 

  Кількість штатних посад 

  1

  директор

  1

  2

  головний бухгалтер

  1

  3

  провідний спеціаліст

  1

  4

  бухгалтер

  0,1

  5

  інспектор з кадрів

  0,1

  6

  майстер

  1

  7

  доглядач кладовища

  3

  8

  прибиральник території кладовищ

  8

  9

  приймальник замовлень

  1

  10

  водій

  2,3

  11

  сторож

  1

  12

  землекоп

  1

   

   

   

   

  Додаток 2 до оголошення

   

   

    

   

   

  СТАТУТ

  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  «РИТУАЛСЕРВІС»

  ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ

  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  (нова редакція)

   

   

   

   Лубни - 2021 р.

   

   

   

  1.Загальні положення

   

  1.1. Комунальне підприємство «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, (далі по тексту – Підприємство) засноване на комунальній власності Лубенської територіальної громади. Підприємство створене згідно з рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області №23 від 28.01.2004 року. Комунальне підприємство «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є правонаступником Комунального підприємства виконавчого комітету Лубенської міської ради «Ритуалсервіс», враховуючи всі його зобов’язання і майбутні доходи після його перейменування.

  1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законодавчими актами, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, розпорядженнями Лубенського міського голови та цим Статутом.

  1.3. Власником комунального підприємства є Лубенська територіальна громада. 1.4.Засновником комунального підприємства є Лубенська територіальна громада в особі Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (далі – Засновник).

  1.5. Органом управління Підприємства є Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області ( далі – Орган Управління).

  1.6. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального унітарного підприємства, що здійснює обслуговуючу, виробничу, науково-дослідну, комерційну та іншу діяльність з метою отримання прибутку, наділено усіма правами юридичної особи, з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

  1.7. Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені виступати у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових та особистих немайнових прав та несе обов’язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, несе відповідальність за результатами господарської діяльності.

  1.8. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

  1.9. Найменування підприємства:

  повне - Комунальне підприємство «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

  Скорочене - КП «Ритуалсервіс».

   

  1.10. Місцезнаходження підприємства: Україна, 37500, Полтавська область, м. Лубни, вулиця Березова,55.

  1.11. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Органу Управління.

   

  2. Мета і предмет діяльності

   

  2.1. Підприємство створене з метою здійснення багатопрофільної виробничо-господарської, обслуговуючої, інвестиційної та іншої діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку .

   1. Предметом діяльності Підприємства є:

  - утримання кладовищ, пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дошок, місць захоронення видатних діячів;

  - поточний ремонт кладовищ, пам’ятників та пам’ятних знаків, меморіальних дошок;

  - проведення поховань померлих;

  - догляд за могилами, місцями захоронень;

  - надання ритуальних послуг;

  - впорядкування відомих поховань та меморіальних кладовищ періоду Другої Світової війни, здійснення контролю за станом їх збереження, встановлення пам’ятних знаків на місцях масових захоронень жертв війни;

  - доставка похоронних атрибутів;

  - послуги ритуального агента;

  - встановлення та демонтаж надмогильних споруд;

  - надання автотранспортних послуг;

  - здавання в найм (оренду) нерухомого майна відповідно до вимог чинного законодавства;

  - капітальний та поточний ремонт будівель та конструкцій;

  - інші види діяльності, які не суперечать діючому законодавству.

  2.3 Підприємство має право також здійснювати іншу діяльність, що сприятиме досягненню його статутної мети та не суперечитиме чинному законодавству України. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності в порядку диверсифікації, які не заборонені чинним законодавством України. Якщо у відповідності з вимогами чинного законодавства, для здійснення окремих із видів діяльності потрібно мати спеціальний дозвіл (ліцензію), то Підприємство приступає до здійснення такої діяльності лише за наявності відповідного дозволу (ліцензії).

  3. Майно Підприємства

   

  3.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства

  3.2. Майном, яке передане підприємству на правах господарського відання, Підприємство користується без права його відчуження, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та статуту Підприємства. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

  3.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

  - майно та кошти, передані Засновником (Власником);

  - доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

  • доходи від цінних паперів;

  • кредити банків та інших кредиторів;

  • поточні та капітальні вкладення, трансферти з бюджетів усіх рівнів;

  - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств
  громадян;

  - майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій, громадян в установленому законодавством порядку;

  - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

  3.4. Мінімальний розмір статутного фонду підприємства встановлюється Засновником. Розмір статутного капіталу підприємства може бути змінений за рішенням Засновника (Власника).

  3. 5. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, що є комунальною власністю Лубенської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, в особі Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, що встановлений чинним законодавством.

  3.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

  3.7. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за рішенням Засновника.

  3.8. Майно підприємства, придбане (отримане) ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві власності Підприємству, як юридичній особі та перебуває на балансовому обліку Підприємства. Керівник Підприємства розпоряджається вказаним майном, у тому числі надає його в оренду чи заставу. У разі ліквідації (реорганізації) Підприємства, придбане (отримане) у процесі здійснення господарської діяльності, майно переходить до Засновника (Власника) в особі Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

  3.9. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства

  3.10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у порядку, встановленому чинним законодавством України.

   

  4. Права та обов'язки

   

  4.1. Права Підприємства:

  4.1.1 Підприємство за погодженням з уповноваженим органом планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

  4.1.2. За рішенням Засновника ( Власника ) Підприємство вправі створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.

  4. 2. Обов'язки Підприємства:

  4.2.1 При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти та замовлення, інші договірні зобов'язання. Доведені у встановленому порядку державні контракти та замовлення є обов'язковими до виконання.

  4.2.2. Підприємство:

   

  • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

  • здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

  - здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

  • придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

  • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

  - здійснює заходи по вдосконаленню робочих місць з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

  - здійснює види діяльності, передбачені Статутом;

  - виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
  забезпечення екологічної безпеки.

  4.2.3. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність у встановленому законодавством порядку. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

  4.2.4. Порядок ведення бухгалтерського (податкового) обліку та статистичної звітності визначається згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України» та затвердженими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, наказами облікової політики на Підприємстві, Податкового кодексу України та іншими нормативними документами, що регулюють ведення бухгалтерського, фінансового та статистичного обліку.

   

  5. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

   

  5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства.

  5.2. До виключної компетенції Засновника ( Власника) відноситься:

  • затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

  • зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

  - надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших суб'єктів господарювання;

  - надання згоди на створення філій, дочірніх підприємств, тощо;

  - надання згоди на розробку і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проєктів і комерційних ініціатив;

  • прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

  • прийняття рішення про створення або ліквідацію наглядової ради Підприємства.

  5.3. Для оперативного управління Підприємством розпорядженням Лубенського міського голови призначається директор Підприємства, який діє на підставі укладеного контракту. У контракті визначаються строк найму, права, обов’язки, відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

  5.4. Директор Підприємства відповідно до компетенції:

  - подає на затвердження уповноваженому органу проєкти програм і фінансових планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;
  - діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у відносинах з вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України;
  - відкриває у банківських (фінансових) установах рахунки, видає довіреності;
  - укладає контракти, договори, у тому числі трудові; 
  - за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис Підприємства;
  - приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису;
  - вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України;

  - видає накази обов’язкові для всіх працівників Підприємства;
  - здійснює організацію бухгалтерського обліку, збереження документації та звітності;

  - звітує перед Засновником (Власником) про роботу Підприємства;

  - приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;

  - несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

  - розпоряджається коштами та майном в межах статутного капіталу, відповідно до чинного законодавства, а у випадку перевищення розміру статутного капіталу за погодженням із Засновником (Власником):

  • укладає договори, в тому числі на отримання кредиту;

  • затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок Підприємства;

  • підписує всі документи грошового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру;

  • вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом.

  З метою координації діяльності Підприємства може створюватися Рада Підприємства, яка складається з Директора - голови ради, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів.

  5.5. Трудовий колектив Підприємства складають всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди тощо).

  5.6. Виробничі, трудові відносини, включаючи питання прийняття і звільнення з роботи, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно із чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором.

   

  6. Господарська та соціальна діяльність

   

  6.1. Діяльність Підприємства здійснюється на основі фінансових планів Підприємства та відповідно до затверджених Програм;

  6.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток;

  6.3. Підприємство розпоряджається чистим прибутком, що залишився в розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, за погодженням з Власником або Органом Управління, відповідно до норм чинного законодавства;

  6.4. Керівник Підприємства самостійно, в межах фінансової можливості, встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із законодавством України. Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до законодавством України в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

  6.5. При зміні керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово – господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

  6.6. Підприємство разом з Органом Управління щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із попиту на послуги, які надає, та необхідність забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

  6.7. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства.

  6.8. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими фізичними та юридичними особами здійснюються на підставі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, будь – яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

  6.9. Підприємство має право відкривати розрахункові, поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

  6.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник не несе відповідальності (за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань).

  6.11. Підприємство самостійно визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок її захисту. Під комерційною таємницею мається на увазі відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Підприємства, що не є державною таємницею та розголошення яких може завдати шкоди інтересам Підприємства.

   

  7. Облік і звітність

   

  7.1. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України та інших нормативно – правових актів.

  7.2. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде та подає статистичну та іншу звітність, несе відповідальність за її достовірність.

  7.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюється відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

  7.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

  7.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів ведення бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера Підприємства.

  7.6. Підприємство зобов’язано у встановлені строки надавати Органу Управління звіт про виконання фінансового плану.

  7.7. Підприємство зобов’язано до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а до 1 березня за звітним роком надавати до Органу Управління завірені копії фінансової звітності, за формою, наданою Органом Управління.

   

  1. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

  8.1. Зміни та доповнень до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області за поданням Органу Управління.

  8.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

   

  1. Ліквідація і реорганізація Підприємства

   

  9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) рішенням Засновника (Власника) або суду згідно діючого законодавства України.

  9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником (Власником), а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду – ліквідатором, призначеним судом. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом».

  9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

  9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

  9.5. При ліквідації Підприємства майно, що надане йому на правах господарського відання, повертається Засновнику (Власнику). Майно, придбане (отримане) Підприємством у власність в процесі здійснення господарської діяльності, переходить у власність Засновника (Власника).

  9.6. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення претензії кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням Засновника (Власника).

  9.7. Припинення державної реєстрації позбавляє Підприємство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідного запису про припинення його діяльності.

   

   

   

  Додаток 3 до оголошення

   

   

   

   

   

  Звіт про фінансові результати підприємства за 2021 рік:

   

  Доходи за 2021 рік складають 2426,3 тис. грн..

  Витрати за минулий рік – 2418,1 тис. грн..

  В т.числі:

  Витрати на оплату праці - 1706,7 тис.грн.

  Відрахування на соціальні заходи – 319,2 тис.грн.

  Прибуток за 2021 рік становить 8,2 тис. грн..

   

   

   Додаток 4 до оголошення

   

                                                                                                                                                                                          Голові конкурсної комісії ______________

                                                                                                                                                                                          _____________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                                                                                          _____________________________________

                                                                                                                                                                                          _____________________________________,

                                                                                                                                                                                                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

                                                                                                                                                                                         який (яка) проживає за адресою: _________

                                                                                                                                                                                          _____________________________________,

                                                                                                                                                                                          _____________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (номер контактного телефону)

                                                                                                                                                                                         e-mail ___________________@ __________

                                                                                                                                                                                                                                                              (заповнюється друкованими літерами)

  ЗАЯВА

   

  Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на зайняття посади ____________________________________________________________

  (найменування посади)

  _____________________________________________________________________________________________

  Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

  Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

  надсилання листа на зазначену адресу;

  надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

  телефонного дзвінка за номером ___________________________;

  _______________________________________________________.

  (в інший доступний спосіб)*

   

   

  ___” __________ 20___ р. ___________________

  (підпис)

  _______

  *У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

   

   

   

  Додаток 5 до оголошення

   

   

  Вимоги до конкурсної пропозиції

   

  Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  -план реформування підприємства протягом одного року;

  -заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

  -пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

  -пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 6 до оголошення

   

  ЗГОДА
  на обробку персональних даних

   

  Я, _____________________________________________________________,

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  народився(народилася) “____” ___________ 19___ р., документ, що посвідчує особу – паспорт (серія ___ № _________), виданий _______________________

  __________________________________________________________________,

  відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

  обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проєктах;

  використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

  поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

  доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

  Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

   

  ___” _____________20___ р. __________________

  (підпис)

   

   

   

   

   

  Додаток 7 до оголошення

   

   

   

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
  про вимоги та обмеження, встановлені Законом України

  Про запобігання корупції ”

   

   

   

  Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції ”, попереджений (попереджена).

   

   

   

  ___” ___________20___ р. _________________ ____________________

  (підпис) (ініціали, прізвище)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Меню