Оголошується конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської територіальної громади

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Оголошується конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської територіальної громади

 

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (далі – Організатор).

Робочий орган: конкурс проводиться Організатором самостійно.

 

  1. Обов’язкові умови Конкурсу

об’єкта кон-курсу

марш-руту

Початковий та кінцевий пункти маршруту

Особли-вості періодич-ності виконання перевезень

Загальна кількість автобу-сів

Режим руху

Структура парку автобусів:

загальна пасажиро-місткість (з місцем водія); категорія; клас;

рік виготовлення

1

105-13

Лубни АС – Чуднівці –

вул. Гайдая

Згідно з розкладом руху,

не менше 2 днів на тиждень

1

звичай-ний

від 17 місць;

М2, М3; А, В, І, ІІ, ІІІ;

2005 р.в. і вище

2

126-13

Лубни АС - Луки

Згідно з розкладом руху,

щоденно

1

звичай-ний

від 17 місць;

М2, М3; А, В, І, ІІ, ІІІ;

2005 р.в. і вище

 

До обов’язкових умов Конкурсу також належать:

- відповідність технічних показників транспортних засобів перевізника-претендента вимогам, передбаченим галузевим стандартом ГСТУ 00017584.01527695.011-2001 «Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпеки конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації», наявність сертифіката відповідності транспортного засобу, виданого уповноваженим Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України органом із сертифікації, про повну відповідність транспортного засобу державним стандартам як транспортного засобу загального користування, конструкція якого за час експлуатації не зазнала змін;

- відповідність транспортних засобів, що пропонуються автомобільним перевізником для участі в конкурсі, екологічним показникам, встановленим міжнародним стандартом EURO;

- здійснення перевезень з дотриманням державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, визначених статтею 10 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та пунктом 4 державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2002 р. № 293;

- надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інших нормативно-правових актів.

 

  1. Вимоги Конкурсу

Забезпечення на обʼєкті Конкурсу роботи транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог пункту 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081, у кількості до 20 відсотків загальної кількості автобусів на приміських маршрутах.

3. Додаткові умови здійснення перевезень для переможців Конкурсу

3.1. Забезпечення встановлення в автобусах спеціальних пристроїв (валідаторів) для функціонування автоматизованої системи обліку перевезення (оплати проїзду) окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у межах Лубенської територіальної громади згідно з технічними характеристиками та у терміни, визначені Організатором перевезень.

3.2. Забезпечення встановлення в автобусах обладнання для функціонування системи GPS-моніторингу згідно з технічними характеристиками та у терміни, визначені Організатором перевезень.

3.3. Забезпечення виконання евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) та виконання мобілізаційного завдання (замовлення) з пасажирських перевезень автомобільним транспортом для життєзабезпечення населення Лубенської територіальної громади в особливий період за окремими договорами.

 

4. Вимоги до перевізників-претендентів

4.1. Конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до ст. 44-46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами) (далі - Порядок).

4.2. Участь у конкурсі може брати перевізник, який має ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

4.3. До конкурсу не допускаються перевізники-претенденти, які пропонують для використання на маршруті автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів (інформація про призначення транспортного засобу надана заводом-виробником чи його офіційним представником в Україні), або подали у заяві про участь у конкурсі відомості про транспортні засоби, що вже задіяні на будь-яких інших автобусних маршрутах загального користування.

Решта вимог до учасників конкурсу викладені в п. 12 Порядку.

4.4. З метою забезпечення вимог п. 37 Порядку перевізник-претендент зобов’язаний надати на вимогу Організатора документи, що підтверджують відповідність перевізника вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших нормативно-правових актів у сфері пасажирських перевезень, а також надати на огляд транспортні засоби, заявлені на конкурс, з метою визначення їх відповідності умовам конкурсу.

4.5. Перевізник-претендент конкурсу має надати Організатору примірник затвердженого та погодженого паспорта приміського автобусного маршруту загального користування.

 

5. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи у паперовій формі, визначені статтею 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з додатками 1-4 до Порядку, а саме:

- заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;

- анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів

  • відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті із зазначенням підстав для їх використання перевізником, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (за наявності - тимчасових реєстраційних талонів);

  • відомості про додаткові умови обслуговування маршруту.

Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату проведення самого конкурсу.

З роз’ясненнями, які стосуються подання для участі у конкурсі сертифікатів відповідності та екологічності транспортного засобу, можна ознайомитись на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у розділі "Галузі»/«Автомобільний та міський транспорт»/«Сертифікація транспортних засобів, їхніх складових (запасних) частин та обладнання» за посиланням: https://mtu.gov.ua/

  1. Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами та словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у паперовій формі у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документ з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент (заяву на участь у конкурсі згідно з додатком 1 до Порядку), відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі у кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

  1. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі - 19.07.2024 р. включно.

Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

8. Документи для участі у конкурсі подаються Організатору перевезень (виконавчому комітету Лубенської міської ради) за адресою: 37500, м. Лубни Полтавської обл., вул. Я.Мудрого, 33, каб. 410 (відділ економічного розвитку і торгівлі), де також можна отримати бланки документів для участі у конкурсі та довідки з питань проведення конкурсу, у т.ч. інформацію про характеристику об’єкта конкурсу, розклади руху автобусів на маршрутах.

Режим роботи: понеділок-четвер з 8:00 до 17:15 год., у п’ятницю з 8:00 до 16:00 год. (перерва з 12:00 до 13:00 год.)

Телефон для довідок (05361) 7-27-39, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Участь у конкурсі для перевізників-претендентів є безоплатною.

  1. Конкурс відбудеться 14 серпня 2024 року о 10 год. 00 хв. у залі засідань виконавчого комітету Лубенської міської ради.

 

Виконавчий комітет Лубенської міської ради

Додати коментар

Меню

Перекладач жестової мови
Ти як?
Ти як? Перекладач жестової мови