Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСВІТ»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 32174342

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкт господарювання

Україна, 37544, Полтавська область, Лубенський район, село Вищий Булатець, вулиця Оржицька, будинок 1.

 тел. 04637-7-30-27, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

Цех по вирощуванню ремонтного молодняка птиці ПП «ТРАНСВІТ» планує здійснювати діяльність, спрямовану на вирощування молодняка птиці потужністю 480 000 птахомісць на земельних ділянках з кадастровим номером 5322881400:06:001:0104 (площею 11,1133 га) та 5322881400:06:001:0105 (площею 0,4226 га) по вул. Оржицька, 1, с. Вищий Булатець, Лубенського району, Полтавської області.

На території цеху по вирощуванню ремонтного молодняка птиці розміщуються два пташника (брудери).

Режим роботи птахоферми - цілодобово, цілий рік. Режим роботи персоналу - 8 год.

Технічна альтернатива 1.

В якості технічної альтернативи 1 розглядалося вирощування ремонтного молодняка птиці у багатоярусних кліткових батареях.

Вирощування ремонтного молодняка птиці у клітках дозволяє значно зекономити простір та підвищити показники гігієнічних параметрів мікроклімату.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглядалося утримання птаха на підлозі.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Відповідно до Договору купівлі продажу та Витягу з Державного реєстру речових прав (індексний номер витягу 329784828) ПП «ТРАНСВІТ» викупив об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельних ділянках (кадастровий номер 5322881400:06:001:0104 та 5322881400:06:001:0105).

Територія ПП «ТРАНСВІТ» з усіх сторін межує з землями сільськогосподарського призначення.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт прив’язаний до меж відведених земельних ділянок, загальною площею 11,1133га та 0,4226 га).

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість збільшення надходжень в державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів, забезпечення ПП «ТРАНСВІТ» ремонтним молодняком птиці, а в подальшому споживачів яєць свійської птиці.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Спеціалізація птахогосподарства спрямована на вирощування ремонтного молодняка птиці. На території птахогосподарства знаходиться два пташника (брудери) для вирощування ремонтного молодняка птиці та шість пташників (які не використовуються). Технологія утримання - кліткова, площа одного пташиного приміщення складає - 1745 м2. На території птахогосподарства передбачаються: пташники (2 од.), склад (2 од.), котельня, ветеринарний блок, офісні приміщення, санпропускник, тощо.

Наявність в пташниках - брудерах п’ять батарей кліток по чотири яруси в кожній, регуляція мікроклімату автоматична.

Молодняк утримується в господарстві 95-110 днів. Після завершення періоду вирощування вивозиться до цеху утримання дорослого поголів’я птиці ПП «Трансвіт», м. Лохвиця Полтавська обл. Планована проєктна кількість птахопоголів’я за рік 480 тис. голів.

Біля кожного пташника знаходиться ємність закритого типу (силос), комбікорм сухого типу подається по закритому наклонному транспортеру безпосередньо в птахогодівниці в кліткових батареях. Водопостачання для птиці відбувається з артезіанської свердловини за допомогою водонапірної башти. Напування птиці здійснюється з мікропоїлок. Опалення в пташниках забезпечується за допомогою газових теплогенераторів NG–L80 JetMaster які працюють в автоматичному режимі, по шість штук в кожному з брудерів. Вентилювання пташників забезпечується за допомогою припливно-витяжної та тунельної систем вентиляції. Освітлення - штучне з регулюючим світловим режимом.

Дезінфекція пташників після закінчення технологічного процесу, який в середньому складає 100 днів (період вирощування птиці), проводиться аерозольно під тиском та генерацією холодного туману. Після чого нова птиця посаджується через один місяць.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Реалізація екологічних обмежень та вимог забезпечується:

- експлуатація птахогосподарства має здійснюватися в межах земельного відводу;

- дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- по забрудненню атмосферного повітря: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- по утворенню відходів: облік та передача згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;

- виконанням природоохоронних заходів, що направлені на захист поверхні ґрунтів, рослинного і тваринного світу, збереження їх генетичного різноманіття, що розповсюджені на прилеглій до птахоферми території;

- дотримання правил пожежної безпеки;

- дотримання меж санітарно-захисної зони.

Умови проживання населення при будівництві та експлуатації забезпечуються вимогами Закону України «Про систему громадського здоров’я».

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України. ПП «ТРАНСВІТ» повинний провадити плановану діяльність в межах територій, відведених під здійснення планованої діяльності з дотриманням вимог ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності підприємства.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Проведення землевпорядних вишукувань, екологічних та будь-яких інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до чинного законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території щодо територіальної альтернативи буде проводитись в межах існуючої ділянки планованої діяльності.

Встановлення технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля. Геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності підприємства.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться на наступні компоненти: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; водне середовище; земельні ресурси; рослинний і тваринний світ; соціальне та техногенне середовища.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планова діяльність відноситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно пункту 19 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року: потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

Зокрема, планується провести оцінку впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ у межах ділянки, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності (частина 3 статті 11 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

та

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається

Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів - Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Додати коментар

Меню

Перекладач жестової мови
Перекладач жестової мови